I över tusen år har mänskligheten firat högtidliga tillfällen med fyrverkerier (ursprunget är Kina). Särskilt vanligt är det vid nyår, men även påsk och Valborg är vanliga helger för fyrverkerier, liksom lokala högtidligheter och jubileer. I Sverige har det förekommit fyrverkerier åtminstone sedan 1600-talet. Då främst som en exklusivt kunglig företeelse.

Fyrverkerier är extra festliga när de hanteras direkt av en bred allmänhet, även om de stora fyrverkerikvällarna på det som en gång var Stockholms Vattenfestival lockade hundratusentals åskådare.

Under senare år har myndigheter och intressegrupper försökt inskränka allmänhetens möjligheter att roa sig med fyrverkerier. Det har dels handlat om överdrivet säkerhetsnit. Dels om allmänna försök att flytta fram myndigheternas makt på medborgarnas bekostnad. Är det inte bäst att förbjuda allt som är roligt?

Det har införts diverse begränsningar vilka fyrverkeriprodukter som får säljas till allmänheten och i vilka kombinationer. Senast vid sistförlidna årsskifte infördes förbud mot raketer med pinnar. Det krävs enligt myndigheterna en tvådagarskurs för att lära sig skjuta raketer med pinnar (vanligt folk brukar klara att lära sig det på cirka en minut).

Varje år finns det ett antal hundägare som protesterar mot förekomsten av fyrverkerier. Det finns tio miljoner människor i Sverige och mindre än en miljon hundar. Varav bara en del låter sig störas av fyrverkerier.

Fyrverkerier är en månghundraårig tradition i Sverige som har gett miljoner och åter miljoner människor stor glädje. Låt det fortsätta på det viset.

Tyvärr finns det ett växande antal snorungar som inte kan hantera den frihet under ansvar som fyrverkeriprodukter innebär. Det finns visserligen åldersgränser för fyrverkerier, men föräldrar och äldre syskon brukar beredvilligt ställa upp som leverantör till dem som inte uppnått tillräcklig ålder. När de unga sedan missköter sig har de ofta inte ens uppnått straffmyndig ålder. Särskilt i vissa förorter tycks det ha blivit vanligt att skjuta fyrverkeripjäser på både blåljuspersonal och allmänhet. Eftersom skjutandet huvudsakligen är kopplat till de stora fyrverkerihelgerna borde det inte vara omöjligt att få stopp på ofoget genom riktade insatser. Och adekvata straffbestämmelser utan ungdomsrabatter.

Foto: ArenaCreative/MostPhotos