Samtidigt som det i Sverige införts automatiska höjningar av pensionsåldern (från 65 till 66 och sedan 67) bråkas det i Frankrike om en höjning från 62 till 64 år (för några år sedan var den franska pensionsåldern 65 år, men den sänktes till 60 år för att sedan höjas till 62).

Med tanke på den över hela världen ökande livslängden, också i Frankrike, borde det vara en självklarhet att pensionsåldern höjs. Men inte i Frankrike, där man tror att pension är pengar som delas ut av en fe som har obegränsad tillgång till nya pengar.

Fen finns i viss utsträckning och heter EU, där fransmännen lyckats utverka extra pengar att betalas av framförallt skattebetalarna i de nordliga EU-länderna, betalningar på 150 miljarder euro som ska fortgå till 2058,

Sverige och övriga länder i norr köpte de sydländska slösarnas krav. Trots att ett fast motstånd hade stoppat dumheterna.

Det är dags att säga ifrån. Fransmännen måste betala sina egna kostnader. Det finns ingen anledning att belasta de svenska skattebetalarna med franska extravaganser och artificiellt höga av franska staten betalda pensioner. Den franska regeringen har redan tillgodosett latmaskarna genom att reducera höjningen från 65 till 64 år.