I oktober uppvisade de amerikanska statsfinanserna ett underskott på 134 miljarder dollar. En ökning på 34 procent jämfört med förra året. För hela budgetåret 2019 (som löpte till och med den 30 september) var underskottet 984 miljarder dollar och de sammanlagda skulderna uppgår till 23 biljoner dollar.

Det brukar vara ett återkommande krav från den politiska högern (Republikanerna) att statens affärer ska balanseras. Donald Trump utlovade det i sin valkampanj 2016. Så blev det alltså inte. Och nu är det tyst om saken, även om en speciell aspekt av frågan har uppmärksammats när regeringen har behövt få utökade mandat från Kongressen att låna upp mer pengar, i det politiskt låsta Washington brukar då bägge sidorna hota med att stänga ned staten och sluta betala ut löner till statsanställda.

Det finns två viktiga förklaringar till att alla parter misslyckas med att driva igenom en politik med ansvarsfulla statsfinanser. Den första är att andra frågor, av betydligt minde vikt för samhället, har skjutit statsfinanserna i bakgrunden. När alla bara ägnar sig åt riksrätt mot Donald Trump, försvinner statsfinanserna i den politiska periferin. Den andra förklaringen är att det fortfarande är både möjligt och billigt för den amerikanska staten att låna upp pengar. Varför tvinga fram en disciplin när nästa eller nästnästa president istället blir den som tvingas ta itu med problemet på allvar?

Anledningen till att möjligheterna att låna upp pengar inte begränsas när statsfinanserna är usla, som fallet blev i exempelvis Grekland under eurokrisen, är att det finns många ekonomiskt ansvarslösa u-länder som gärna är med och finansierar det amerikanska underskottet i statsfinanserna. Inte direkt så att de lånar ut pengar till USA, men indirekt genom att de för en så ansvarslös inhemsk penningpolitik att det egna folket inte vill ha sin egen valuta utan skaffar dollar istället för att skydda sig mot ansvarslös finanspolitik, inflation och regleringar. I några länder (Panama och Ecuador samt tidigare även Zimbabwe) har det gått så långt att den egna valutan avskaffats. Växelpengar har istället varit amerikanska dollar. Vilket i praktiken är detsamma som att allmänheten i fattiga u-länder gratis lånar ut pengar till ett av världens rikaste länder, för att det landet ska kunna fortsätta att föra en ansvarslös penningpolitik! Det amerikanska folket tar tacksamt emot det stödet, även om de kanske inte förstått vad som pågår.

Det är dags för den amerikanska staten att sluta spendera för mycket pengar. Som Donald Trump lovade i sin valkampanj. Och det är dags för fattiga u-länder slutar att göra det möjligt för USA att föra en sådan politik. Utöver de redan nämnda länderna är det många andra som är på väg åt samma håll. Senast Argentina som nyligen skaffat sig en ny ansvarslös regering.