Pär Ström, mest känd för sina synpunkter på datorer och integritet, kom i förra veckan ut med en bok med titeln “Mansförtryck och kvinnovälde”. Ström konstaterar att det kvinnoförtryck som det är politiskt korrekt att tala om, mycket väl istället kan vara ett förtryck av män. Ta en sådan sak som löneskillnader. Du har väl hört om tjugoprocentiga löneskillnader till männens fördel? Men gör man justeringar för arbetstid och för vilka branscher män och kvinnor arbetar i återstår en skillnad på mellan 1 och 2 procent! Men visst, fortfarande har män ett försteg på en dryg procent.
Annat är det när det gäller hantering av brott. Kvinnor får regelmässigt mildare straff för samma brott. Och fler kvinnor än män anses vara psykiskt sjuka, vilket är förutsättning för att dömas till vård istället för fängelse. Men skillnaden i straffpåföljd gäller alltså dem som inte döms till vård, utan anses fullt ansvariga för sina handlingar.

Du har väl hört om dubbelarbetande kvinnor som har det svårt? Ström pekar på att män dubbelarbetar i än större utsträckning och han granskar SCBs tidsanvändningsundersökningar. Summan förvärvsarbete+hushållsarbete är för den genomsnittlige mannen 7 timmar och 28 minuter per dag, medan den är bara 7 timmar och 14 minuter per dag för kvinnor. Trots att man talar så mycket om hårt dubbelarbetande kvinnor är det enligt tillgänglig statistik alltså män som arbetar mer (att summan blir så låg beror på att åldersgruppen som undersöks är 20.-84 år, i de högre åldrarna är arbetstiden av naturliga skäl lägre – för både män och kvinnor.
Generellt är det också så att sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för män.

Pär Ström tar i sin bok också upp vad han kallar “kvinnliga härskartekniker” – du har väl hört om Gudrun Schymans och likasinnades tal om “manliga härskartekniker” – hur kvinnan på ett otillbörligt sätt skaffar sig fördelar på mannens bekostnad. Han nämner: hur kvinnan använder sin kvinnlighet för att vinna försteg, förlöjliganden, påförande av skuld och skam, osynliggörande, misstänkliggrörande och slutligen användning av B-vapnet, det förhållandet att kvinnan nästan oavsett de faktiska omständigheterna tilldöms omvårdnaden om gemensamma barn när frågan är tvistig och uppe för rättslig prövning.

Det är ingen vetenskaplig avhandling som Pär Ström gjort. Sådana behöver ju finansiering och den finansiering som staten står för gynnar konsekvent en motsatt linje som den Pär Ström företräder. Men det är en skrift som ställer frågor som ifrågasätter det som är politiskt korrekt idag. Därför väl läsvärd som en väckarklocka och som grund för egen eftertanke. Boken heter “Mansförtryck och kvinnovälde” och är utgiven av Den Nya Välfärden, en borgerlig tankesmedja.