I mars 2005 lades Gotlands regemente ned. Det finns sedan dess ingen svensk militär på Gotland.

I juli 2008 invaderade Ryssland de gränsområden av Georgien (Abchasien och Sydossetien) där det saknades georgisk militär. Ryssarna hade redan sedan tidigare tagit kontroll över större delen av området, ekonomiskt och militärt. Det tog sju dagar att knäcka hela det georgiska försvaret. Trots det var den ryska militärledningen i efterhand ytterst kritisk mot den egna insatsens bristande effektivitet. Ett viktigt skäl för det ryska engagemanget var att stärka kontrollen över den oljeledning som går genom Georgien. Leveranserna genom ledningen avbröts.

Rysk-tyska gasledningsbolaget Nordstream (51 procent ryskt, 40 procent tyskt och 9 procent holländskt) har hyrt hamnen i Slite på östra Gotland för perioden 2009-2011. Hamnen rustas upp på Nordstreams bekostnad och det är rysk personal som arbetar med saken. Arbetet sker efter ett avtal med Gotlands kommun. För att få igenom avtalet skänkte Nordstream 9 miljoner till Högskolan på Gotland, 3,2 miljoner till Länsmuseet och står för innemot 100 miljoner kronor av kostnaderna för utbyggnad av hamnen i Slite. Affären anmäldes av en privatperson till riksenheten mot korruption som mutbrott, men ärendet lades ned i slutet av 2007: Enligt svensk lagstiftning är det nämligen inte möjligt att muta en hel kommun.
– Även om pengarna som bolaget ger är ett sätt att utöva påverkan som måste det enligt svensk lagstiftning finnas en enskild person som kan misstänkas för att ha tagit personlig vinning av pengarna. Och några sådana uppgifter har vi inte i det här fallet, sade kammaråklagare Malin Palmgren, som tog beslutet. – Men visst kan det vara svårt för allmänheten att se den här skillnaden i juridiken. Men så är lagstiftningen skriven.

Under senare tid har förre försvarsministern Björn von Sydow uttalat sig för en omprövning av nedläggningen av försvaret på Gotland, för ett behållande av stridsvagnsförbanden och för fler JAS Gripen-plan Klicka här! På Folk och Försvars konferens i Storlien i veckan var folkpartiledaren Jan Björklund inne på samma linje Klicka här! Bägge menade att det svenska försvarets främsta uppgift är att försvara Sverige. Försvarsministern satsar istället på att försvara Afghanistan mot islamistiska extremister. Men det tar ett halvår att fatta beslut om att transportera tre bepansrade Stridsfordon 90. Från oktober 2008 till mars 2009.

Nordstream är ett strategiskt viktigt projekt för Rysslands inflytande över grannlandet Ukraina. Ryssland stängde av gasleveranserna till Ukraina nu i januari för att utöva påtryckningar på Ukraina. Följderna blev emellertid långtgående också för Ryssland, eftersom man tvingades stänga av gasleveranserna till större delen av Europa. Det blev ett svårt avbräck i de ryska exportintäkterna, som sjunkit drastiskt det senaste halvåret på grund av sjunkande oljepriser. Med Nordstream på plats har ryssarna lättare att utöva selektivt tryck på enskilda länder, utan att ge avkall på de egna ekonomiska intressena.