Det pågår en ganska klassisk motståndskamp från Försäkringskassan mot statens krav på verklighetsanpassning. Kassan har varit sällsynt illa skött. Omotiverade medarbetare som inte tror på uppdraget har gjort ett dåligt jobb. Omorganisationer som inte varit framgångsrika har lett till dålig stämning och dålig motivation också hos dem som inte fått sparken.

Nya generaldirektören Adriana Lender har inte lyckats vända på det här. Jag hörde henne presenteras som en framgångsrik rekrytering av numera sparkade socialförsäkringsministern Christina Husmark-Pehrsson. Motiveringen? Hon var kvinna och hon var över 65. Inga av dessa egenskaper ska användas för att underkänna en rekrytering. Men de har ju noll och ingen relevans för att motivera en rekrytering. Några argument för rekryteringen fick jag aldrig höra av Husmark-Pehrsson.

Själv tror jag att ett motiv för rekryteringen var att Lender blivit fed-up av förre (s)-märkte generaldirektören Curt Malmborg och hade tagit avstånd från honom och hans politik. Lender arbetade inom kassan, hade varit vice GD men på flyttats från operativa funktioner för att hon inte gick ihop med dåvarande GD. Inte heller det ett argument för rekryteringen.

Nu spelar Lender klassisk bluffstopp med anslagsbeviljande myndigheter. Regeringen har anslagit extra resurser för att Kassan ska få ordning på sin sunkiga organisation. Det har pågått i sju år eller så. Nu kan det vara dags att visa resultat tycker regeringen. Vi återgår till normalläget och något ska ni väl ha kunnat uppnå i rationaliseringar i en tid som karaktäriseras av enorma framsteg inom informationsteknologin.

För ett normalt företag hade det inte varit någon match att spara in fem procent på verksamheten. Kassan och Lender väljer att spela högt på att skapa folkligt missnöje. Alltså koncentrerar man hela nedskärningen på de tjänster som är närmast allmänheten, dvs hundra lokalkontor ska läggas ned. Det centrala kansliet ska gödas som förr. Men folk ska få ännu svårare att få kontakt med kassan.

Sådana knep har lyckats förr. Men ibland kan ansvariga ministrar faktiskt syna. Så gjorde Göran Persson när han helt sonika avskaffade Skolöverstyrelsen. Vi får vänta och se hur tuff nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson är. Oddsen för att Lender får sparken bör dock ha sjunkit rejält efter hennes senaste utspel.