Regeringen har lagt fram ett förslag om att förmögenhetsskatten ska avskaffas redan i år. Förmögenhetsskatten är en märklig skatt, eftersom den inte drabbat de förmögna, de har genom olika undantagsbestämmelser varit befriade. De som inte varit fullt så förmögna, men kunnat vidta enkla omdispositioner av sin måttliga förmögenhet, har också sluppit undan, liksom de som valt att flytta sina tillgångar utomlands. De enda som betalat förmögenhetsskatt har i stort sett varit personer med lågt belånade fastigheter, men utan nämnvärda andra tillgångar. Hade de haft andra tillgångar hade de enkelt kunnat “trolla bort” förmögenhetsskatten.

Göran Hägglund, kristdemokraternas ledare, som har ett förflutet som kapitalförvaltare, föreslog att avskaffandet av förmögenhetsskatten skulle kombineras med en “skatteamnesti”. Om pengar togs hem från utlandet skulle frågan om eftertaxering och straff inte tas upp. Tanken var att de uppskattade 500 miljarder som svenska folket stoppat undan utomlands om de togs hem skulle avkastningsbeskattas i Sverige. Med 6 procents avkastning (vi kan anta att det är någorlunda högavkastande placeringar som man besvärat sig om att flytta utomlands) och 30 procents skatt skulle det ge statskassan 9 miljarder om året, vilket kan jämföras med de 5 miljarder som förmögenhetsskatten har gett. En ren vinst för statskassan alltså! Men finansminister Anders Borg har vägrat att gå med på detta. Hellre höga principer än rejäla skatteintäkter tycks vara hans filosofi.

Flödet tillbaka av redan till utlandet flyttat kapital blir därför troligen ganska blygsamt. Varför flytta tillbaka sådant som man kan få problem hos de svenska skattemyndigheterna med?

Men Anders Borg är inte den enda som gör en insats för att få stopp på återflödet av svenska folkets förmögenheter till Sverige. Mona Sahlin har förklarat att förmögenhetsskatten (dvs skatten på de som inte är så förmögna, men har sina tillgångar felplacerade) ska återinföras om socialdemokraterna kommer tillbaka till makten år 2010. Hennes uttalande är lika skadligt för statens finanser och Sveriges ekonomi som Anders Borgs vägran att gå med på skatteamnesti. Varför flytta tillbaka pengar till Sverige som man lyckligt placerat utomlands om man redan inom några år kan drabbas av skatter som gör att man vill flytta ut dem igen? Pengarna lär få stanna kvar utomlands där avkastningen beskattas av andra stater än Sverige.

Det var uppenbart att förmögenhetsskatten var på väg att försvinna även under den socialdemokratiska regeringen. Undantagsreglerna blev allt krångligare och möjligheten att beskatta “förmögenheter” alltmer ohållbara i ett Europa med fria kapitalrörelser. Under de senaste åren har förmögenhetsskatten försvunnit i land efter land i Europa. Sedan Danmark, Island, Finland och Nederländerna under de senaste åren avskaffat förmögenhetsskatten fanns den i Europa kvar bara i Sverige, Norge och Frankrike (samt i två länder – Spanien och Schweiz – där den varierar lokalt mellan olika regioner). Frånsett Norge har dock förmögenhetsskatten varit på en bråkdel av den svenska nivån, med framförallt mycket större fribelopp. Det var bara en tidsfråga innan Sverige – även under en socialdemokratisk regering – skulle kasta in handduken och avskaffa en samhällsfarlig skatt. Men Mona Sahlin har tydligen inte förstått hur förmögenhetsskatten fungerar.

Eller också har hon förstått det, men vill genom sitt uttalande se till att Sverige går miste om de skatteintäkter som flutit in om svenskarnas pengar flyttat tillbaka till Sverige. Det är häftigt att betala skatt har Mona Sahlin sagt. Hon kanske borde göra tillägget att det är häftigt att betala skatt till utlandet.