Indien är världens största demokrati. Det är också ett land, eller snarare kontinent, som gjort oerhörda framsteg politiskt, ekonomiskt och socialt sedan den gamla tröga socialismen förlorat alltmer i inflytande. Landet har på kort tid seglat upp som en teknologisk stormakt. Desto mer chockerande är det att erfara, att en våg av primitiv förföljelse av kristna blossat upp i Indien sedan en månad tillbaka. Mycket litet av detta har blivit belyst i ledande svenska media. Däremot har de kristna tidningarna Världen idag och Dagen rapporterat om händelserna. I dag (den 24 september) hölls en välbesökt protestdemonstration mot förföljelserna, anordnad av Svenska evangeliska alliansen (SEA), utanför indiska ambassaden i Stockholm.

Vålds- och förföljelsevågen mot kristna i främst delstaterna Orissa och Karnataka flammade upp efter det att en hinduisk nationalistledare mördades för en månad sedan. Kristna beskylldes för mordet och en hetskampanj inleddes i massmedia. En maoistisk gerillagrupp tog visserligen efter en tid på sig ansvaret för mordet, men då var redan förföljelserna mot de kristna i gång. Det beräknas att i nuläget ett femtiotal kristna mördats av militanta hinduer, varav 16 bara i Khandhamal-distriktet i Orissa. Den 22 september ströps exempelvis en präst och dennes kvinnliga lärjunge i Dehra Dun, Uttrakhand. I Khandhamaldistriktet beräknas vidare 558 hus och 16 kyrkor ha bränts ner eller vandaliserats, under det att närmare 13 000 människor tvingats fly från sina hem. 60 000 flyende människor befinner sig på flykt i Orissas djungler. Våldet har även spritts till andra delstater.

Många indier av skilda trosriktningar känner avsmak inför de primitiva våldsyttringarna. Den 20 september hölls en demonstration, samlande 15 000 människor, i staden Vijayawada i delstaten Andra Pradesh mot det antikristna våldet. Demonstranterna anklagade bland annat delstatsregeringarna i Orissa och Karnataka för att stödja de våldsverkande hinduerna. I demonstrationen deltog representanter för de stora politiska partierna samt hinduer, sikher, buddhister och muslimer. Det är vidare meningen att våldet mot Indiens kristna skall diskuteras då Indiens premiärminister Manmohan Singh (som är sikh) ankommer till Paris på måndag för att träffa EU-ledare. Initiativtagare till dessa diskussioner är Italiens utrikesminister Franco Frattini.

-Förföljelser är ju ingen nyhet för oss kristna, de går tillbaka omkring 2000 år i tiden, kommenterade Stefan Swärd, samfundsledare för Evangeliska frikyrkan under demonstrationen utanför Indiens ambassad. Han underströk att fasansfulla händelser ägt rum. Flera talare underströk behovet av förbön för de förföljda kristna, men också för de förföljande. Riksdagsledamoten Annelie Enochsson (kd) påpekade att förföljelser av detta slag alltid följer ett visst mönster: först sker en kampanj i media mot en viss folkgrupp som utsätts för beskyllningar. Sedan börjar angreppen.

-Det har skett mot kristna i Gaza och på Västbanken, mot assyrier och syrianer i Turkiet och nu i Orissa och Karnataka i Indien, framhöll Enochsson som betonade att det rör sig om flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna:

-Det är en mänsklig rättighet att ha vilken religiös tro man vill men också att byta religion. Enochsson uppgav också att hon i riksdagen ställt en fråga till utrikesminister Carl Bildt om vad Sverige ämnar göra i frågan.

Ruben Agnarsson, chefredaktör vid Världen idag, konstaterade att ledande media i Sverige knappast alls behandlat händelserna i Indien. Det finns gott om information att tillgå, ändå finns ett mycket svalt intresse i ledande etermedia och press.

-Kanske är detta ett uttryck för kristofobi, sade Elisabeth Sandlund, chefredaktör vid den kristna tidningen Dagen. Det som händer passar inte in i framgångsbilden av Indien. Det finns mycket att skriva om, och ju mer uppmärksamhet desto bättre. Bön hjälper också, Gud hör bön! Manifestationen avslutades också med bön på hindi och svenska, ledd av pastor Stanley Sjöberg från centrumkyrkan i Sundbyberg. Närvarande vid manifestationen var även företrädare för Svenska kyrkan och Frälsningsarmén.

Frågan är hur långt våldet och förföljelserna kommer att urarta innan en tillnyktring sker. Hinduismen brukar anses vara ett tolerant troskoncept, men då masspsykosen griper omkring sig kan uppenbarligen vad som helst hända även inom denna religion. Indiens regering och delstatsregeringarna måste nu ta sitt ansvar och få ett stopp på grymheterna. Ingen representant för Indiens ambassad behagade visa sig vid demonstrationen, men det uppgavs att SEA har kontakt med beskickningen.