Klimatextremisterna  har på senare tid börjat hävda att ”rika” länder ska betala fattiga länder klimatåtgärder med motiveringen att de länder som är rika idag har blivit det med hjälp av kolföroreningar och utsläpp som skett under tidigare år. Det resonemanget kan möjligen föras beträffande länder som Storbritannien, USA eller Belgien.

Men absolut inte för Sverige. När engelska och amerikanska gruvarbetare kämpade på i kolgruvorna sysslade svenska vattenrallare med att bygga fossilfri energi i form av vattenkraftverk (eller för den senaste generationen fossilfria kärnkraftverk).

Sverige hör helt enkelt inte alls till de länder som eventuellt smutsat ned atmosfären för att uppnå ekonomiska framsteg. De svenska ekonomiska framstegen har uppnåtts med fossilfria metoder och i den utsträckning den typ av argument som refererats ovan anförs mot Sverige måste vi säga blankt nej för att behålla vår intellektuella hederlighet och för att visa respekt för våra hårt arbetande förfäder.

Bild: Ljusne kraftverk. Foto: Gun Persson/Mostphotos.