Regeringen har just fått en utredning från Ilmar Reepalu som handlar om vinster i välfärdsföretag. Egentligen är det Alliansen som ligger bakom att utredningen alls har gjorts. Detta genom att Alliansen bestämde sig för att släppa fram regeringens budget bara under förutsättning att budgeten hade också Vänsterpartiets stöd (Alliansen är större än S+MP, men mindre än S+MP+V). Vänsterpartiets krav för att stödja förra årets budget var bland annat att frågan om ett vinstförbud i välfärden skulle utredas. NU har det skett.

Utredningen berör tiotusentals företag, hundratusentals anställda och miljontals kunder. Förslaget blev nu inte ett förbud mot vinster, men väl begränsningar som utformats på ett sätt som skulle göra det omöjligt för många företag inom välfärden att fortsätta sin verksamhet. Typiskt för välfärdsföretagen är nämligen att de har små investeringar i kapitalutrustning, men stora investeringar i personal. I bokföringen tas investeringar i kapital upp som en tillgång, men inte investeringar i personal. Det blir därför av bokföringstekniska skäl ett litet eget kapital i förhållande till omsättningen. Och därmed blir en i förhållande till omsättningen normal vinst snabbt till en hög vinst räknat i förhållande till kapital. Och det är den senare som är det enda Ilmar Reepalu brytt sig om.

Genomgående för alla privata företag i välfärdsbranscherna (vård, skola med mera) är att de lever på pengar från den offentliga sektorn. Och att de inte får mer betalt än vad som motsvarar kostnaderna för motsvarande tjänster drivna direkt av den offentliga sektorn. Om det blir vinster beror det på att verksamheten bedrivs effektivare än i den offentliga sektorn. Att sköta en verksamhet som finansieras av skattebetalarna effektivt bör vara ett grundläggande krav och gälla all verksamhet! Sluta att slösa med skattebetalarnas pengar!

Genom att privata företag visar att det går att göra vinst visar de vägen för effektiviseringar också inom den offentligt drivna verksamheten!

Det finns en betydande risk att exempelvis kommuner smyger in förlustverksamhet som kostar skattebetalarna stora pengar. Skulle ett privat företag gå med förlust kommer verksamheten att effektiviseras eller läggas ner inom några år. Frågan är hur länge ägaren vill och orkar ställa upp med kapital för att kunna vända verksamheten till vinst. För offentlig verksamhet är detta inte nödvändigt. En skola eller ett sjukhus kan visa upp förluster år efter år. Och kommunen eller landstinget står för förlusten. Förlusten visar att den beräknade kostnadsersättningen inte räcker till. Och därmed får även privata företag som engagerar sig i branschen för lite betalt. Genom detta vill färre företag vara med och konkurrera och nytänkande och konkurrens hålls tillbaka. Den typen av förluster innebär ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar och onödigt dåliga prestationer och tjänster inom skolor och vårdinrättningar. Vad vi behöver är inte ett vinstförbud utan ett förlustförbud. På det kommer alla att vinna.

Som en komplettering kan här påpekas att Sverigedemokraterna tidigare var emot alla vinster i välfärden. Men partiet har numer svängt, vilket innebär att ett eventuellt regeringsförslag bör falla i Riksdagen. Svängningen kom till stånd efter ett gediget och långsiktigt lobbyarbete från organisationer som samlar företag i välfärdssektorn. Många tjänstemän och anställda i dessa organisationer har fått löpa gatlopp i boulevardpressen för att de talat med Sverigedemokraterna. Dessa samtal har varit en självklar och uppenbarligen framgångsrik del av arbetet för att främja medlemsföretagens intressen. Men tidningar som Aftonbladet och Expressen är så fixerade vid att det är otillåtet att tala med sverigedemokrater att de hellre medverkar till att det förs en politik som är dålig för landet.