President Emmanuel Macron drog konsekvenserna av sin egen klimatagenda och slog till med förslag om höjda dieselskatter. En krona nu och ytterligare femtio öre efter årsskiftet.

Fransmännen var föga begeistrade och gick ut i massiva protester.

De hade, precis som vi i Sverige, för bara några år sedan fått höra att diesel var det mest miljövänliga bränslet. När många köpt nya dieselbilar vände myndigheterna 180 grader och fördömde dieselbilarna och ville belägga dieselbränsle med högre skatter.

Macron har motiverat det hela med hänvisning till hotande klimatförändringar. Vilket är mycket ologiskt, eftersom diesel släpper ut mindre koldioxid än bensin. Däremot släpper diesel ut andra föroreningar, som inte ens enligt klimatextremisterna påverkar klimatet. Nu har Macron backat – delvis.

Låt oss beträffande klimatet konstatera:

-isbjörnarna mår utmärkt och är fler än någonsin

-jordens medeltemperatur har inte ökat på tjugo år, fortfarande är det trettiotalet som står för de flesta värmerekorden och under medeltiden var det betydligt varmare än idag

-istäcket i Arktis är ungefär som det brukar vara. En del år lite större, en del år lite mindre

-antalet orkaner av minst kategori 3 som slog till mot det amerikanska fastlandet var noll under hela perioden 2005-2016. Det längsta uppehållet sedan mätningar började 1851 (sedan kom det två lika starka orkaner som drabbade det amerikanska fastlandet 2017, ingen däremot under 2018).

-havsytan ökar med ungefär en millimeter per år, vilket innebär en meter på tusen år. Dock inte i Sverige där landhöjningen är mycket större än havsnivåhöjningen, upp till 10 millimeter per år

Det stora klimatmötet i Katowice är bortkastade pengar, även om delegaterna kan lära sig hur socialismen kan förstöra miljön, Katowice blev en av Europas absolut smutsigaste städer under det kommunistiska styret i Polen

Det franska folket säger ifrån, de har fått nog av klimatextremism. Samtidigt släpper Dagens Nyheter fram Torbjörn Tännsjö som förespråkar en klimatdiktatur, om folket säger nej till klimatextremismen måste de som ”vet bättre” ta makten ändå.