FNs kommission för de mänskliga rättigheterna var så skandalös i sin verksamhet att den avskaffades 2006. Kommissionen kanske bäst belyses att ett av dess sista ordförandeländer var Libyen.

Istället inrättades ett Råd för mänskliga rättigheter i FNs regi. Bland nuvarande medlemsländer i rådet finns Kina, Kuba, Saudiarabien, Algeriet, Tunisien, Marocko och andra diktaturländer. Rådet består av sammanlagt 47 länder. Hur man då, med mindre än en fjärdedel av FNs länder representerade kan välja in tre grannländer med muslimska diktaturer i nordvästra Afrika säger en del om inriktningen på arbetet. Ett femtontal av medlemmarna är muslimska stater, diktaturer eller halvdiktaturer.

Det innebär bland annat att så snart frågor väcks som berör dödsstraff för otrohet, dödsstraff för konvertering till andra religioner än islam, dödsstraff för homosexualitet eller lika rättigheter (till exempel i äktenskaps- och arvslagstiftning) för kvinnor och män så stoppas all diskussion av de muslimska länderna, ofta med Pakistan och Saudiarabien i spetsen. När det drar ihop sig till kritik mot ofriheten i världen lierar sig de muslimska länderna ofta med kommunistländer (dvs ateistiska länder) som Kina och Kuba. Ryssland ansluter sig ofta till den här gruppen.

Det är också signifikativt att om man går igenom ärendeförteckningen för den senaste sessionen (i mars) finns rapporter som kritiserar situationen i (det kristna) Östtimor, Kosova, Cypern, av Israel ockuperade områden i Palestina, Golan-höjderna och ön Bougainville norr om Nya Guinea. Dessutom tas situationen i Tjetjenien upp. Inget alls om förtrycket i de muslimska länderna. Inget om Kuba, inget om Tibet, inget om Kina, inget om Laos, Nordkorea, Vietnam, Zimbabwe eller Venezuela.

Till Rådet är knutet en rapportör som ska avge en rapport om utvecklingen för de mänskliga rättigheterna. Den 28 mars beslutade Rådet att rapportören skulle få tilläggsdirektiv om att behandla hur yttrandefriheten “missbrukas”. Bakgrunden är de muslimska ländernas syn på till exempelvis möjligheten att publicera karikatyrer i danska tidningar. Förändringen i instruktionerna röstades igenom med 27 röster mot 15. Motståndare var de västeuropeiska länderna (6 stycken, Finland är det som står Sverige närmast), Kanada, Indien och några länder i Östeuropa. För resolutionen var alla de länder som bidrar till att FN gör skäl för namnet “diktatorernas fackförening”.