Torsdagen den 24:e april anordnade Skattebetalarnas Förening, Villaägarna och Sveriges Pensionärsförbund en demonstration i Stockholm mot den av regeringen höjda fastighetsskatten. Protesten samlade mellan fyra- och femtusen deltagare, däribland många äldre som inte kan bo kvar i sina villor eller ha kvar sina sommarstugor med den nya skatten.

Bakgrunden är denna. Under många år har taxeringsvärdet ökat på tomter och fastigheter. 1996 kom en mycket kraftig ökning som redan den slog hårt mot många villa- och sommarstugeägare. Samtidigt har fastighetsskatten höjts från 1,5% av taxeringsvärdet till 1,7%. Detta kan låta lite men innebär i många fall att fastighetsskatten i reella siffror ökar med 50-60%. Att taxeringsvärdena och fastighetsskatten höjs samtidigt har aldrig hänt i Sverige tidigare. Följden har blivit att många normalinkomsttagare inte har råd att bo kvar i sina hem. För en villaägare tillkommer ju dessutom underhållningskostnader för bostaden, el, vatten m.m. Dessutom har många lån på bostaden. Sverige har nu den näst högsta fastighetsbeskattningen i världen.

Som exempel på chockhöjningen kan tas Simrishamn där den genomsnittliga fastighetsskatten ökat med 100%(!) mellan 1995 och 1997. Många enskilda villaägare har drabbats ännu hårdare. En del har plötsligt upptäckt att de blivit miljonärer på pappret eftersom taxeringsvärdet på deras hus flerdubblats trots att de inte gjort några förändringar av det.

Orimligt är det också när människor som byggt sin villa eller sommarstuga själv måste betala 10 000-tals kronor för att få ha den kvar. Detta trots att de flesta inte har några som helst inkomster av sitt hus. “Vi kan ju inte äta tegelpannor…” som någon uttryckt saken. Många ser sitt livsverk i sina hus som de nu riskerar att behöva lämna, andra har kanske bott i hela sitt liv i skärgården eller i ett torp någonstans men ser nu inga möjligheter att bo kvar.

Inte bara villaägare drabbas emellertid, även hyresgäster i lägenheter drabbas i form av högre hyror. En månadshyra om året beräknas fastighetsskatten i genomsnitt kosta hyresvärden.

En par exempel på hur fastighetsskatten slår fick man när ovannämnda demonstration nått sitt mål: Riksdagshuset

En 80-årig dam från en stockholmsförort som inte orkade närvara själv men talade genom ombud fick när fastighetsskatten och allt underhåll till huset var betalt exakt 0:- kvar att leva på.

En annan familj hade rivit ut ett installerat diskmaskinskåp för att sänka taxeringsvärdet och därmed ha råd att bo kvar. Sedan hade också bastun åkt ut och nu funderade de som bäst vad de skulle riva nästa gång… När folk måste bära våld på sin egen egendom för att inte blir skattade ur sitt hem då har t.o.m. det socialdemokratiska högskattesamhället
slagit alla rekord.

Kristina Axén Ohlin som lämnat över 4000 protestbrev till skatteminister Thomas Östros brättade att han var helt okänslig för villaägarnas problem och tyckte “skattehöjningen var en solidarisk åtgärd från villaägarna för att rädda landets ekonomi”. En politik som leder till
att bara höginkomsttagare till slut har råd med sommarstugor och villor är alltså “solidarisk” enligt socialdemokratisk nysvenska.

På plats var dessutom representanter för samtliga riksdagspartier. Dock inte hr Östros själv, vilket säkert var klokt. Han hade inte fått det lätt att förklara sig inför den mycket irriterade folkmassan. Till en början tycktes det som om alla utom Socialdemokraterna var emot
höjningen (ja, faktiskt även v) men när före detta skatteminister Bo Lundgren
(m) föreslog att de skulle utnyttja sin majoritet och försöka köra över regeringen kom Centerpartiet på att det är först 1999 som ekonomin tillåter denna skattelättnad. Att Centern skulle våga gå mot regeringen var en alltför from förhoppning trots sitt traditionella försvar för att människor ska kunna bo kvar på landet och att “hela Sverige ska leva”

Anne Wibble ansåg att detta var Sveriges första skatterevolt och hon hoppades att den skulle fortsätta. Som avslutning kan vi hålla med Mats Odell, kristdemokraterna: -Det är ingen sund skattepolitik med den här fastighetsskatten, det är en flyttlasspolitik som driver folk från hus och hem. Det finns bara ett flyttlass som är bra för Sverige och det är när regeringen Persson
lämnar Rosenbad i september 1998. Vi kunde inte sagt det bättre själva.

OBS. Varje Torsdag klockan 12:00-12:30 håller “Småhusägare mot boendeskatt” ett protestmöte på Mynttorget utanför Riksdagshuset i Stockholm. De har så gjort sedan den 30:e november 1995 och ämnar så fortsätta tills “Straffbeskattningen av småhus upphört och de regionala orättvisorna undanröjts”. Det sista syftar på det förhållandet att likadana hus taxeras olika beroende på var i Sverige de befinner sig och vilket läge de har. Gå dit.