Biblioteksmässan var en gång ett privatägt företag, men är efter diverse ekonomiska problem numer ett dotterbolag till Svenska Mässan i Göteborg. Svenska Mässan ägs i sin tur av en stiftelse med det västsvenska näringslivet som huvudintressenter.

Ett privaträttsligt subjekt ska självklart få göra affärer med vem de vill. Men det blir ganska magstarkt när Bokmässan i år går ut under temat “yttrandefrihet” och sedan portar en av utställarna för att de har fel åsikter.

Det handlar om att tidningen Nya Tider slängs ut för att den har fel åsikter. Bokmässans VD Marja Källsson uttryckte sig på ett förträffligt sätt när det krävdes att Nya Tider skulle slängas ut. “Yttranden som är tillåtna enligt svensk lag ska vara tillåtna att yttra också på Bokmässan”. Två dagar senare kastade hon av sig den kappa som dolde den fascistiska bockfoten. Nya Tider får inte vara med på mässan.

Däremot tillåts Bokförlaget Oktober med Stalin, Mao och Kim Il-sung som hjältar. Och diverse märkligt konspirationsteoretiskat trams. Yttrandefriheten sitter trångt i Sverige. Och som sagt ännu märkligare blir det när man under parollen “yttrandefrihet” förbjuder just densamma. Skäms Marja Kälsson.

Det här är en rent principiell fråga. Contra har inget till övers för Nya Tider. Och vi vill inte slänga ut Oktober. Men vi ställer, i motsats till en av landets viktigaste kulturinstitutioner, upp för demokrati och yttrandefrihet.

 

Tillägg den 2 september 2016
Under den gångna veckan har Bokmässan backat och Nya Tider ska få ställa ut. Men den ändrade uppfattningen motiveras av juridiska skäl, inte principiella. Nya Tider har ett juridiskt hållbart kontrakt med Bokmässan som mässan inte kan backa ur. Att Bokmässan under temat yttrandefrihet vill förbjuda vissa åsikter står alltså – liksom därmed Contras kritik – fast.