För några veckor sedan utnämndes Thomas Bodström till justitieminister. Han är son till förre utrikesministern Lennart Bodström. Biträdande justitieminister är sedan tidigare Brita Leijon, dotter till förra justitieministern Anna-Greta Leijon. De här familjerelationerna har Du säkert inte kunnat undgå att notera. Men regeringen och socialdemokratiska partiet är i praktiken en enda stor familj där man slår vakt om sina hustrur, makar, barn osv. Här ytterligare några familjeband i regering och socialdemokratiska partiet:

  • Pär Nuder, statsministerns statssekreterare och en av dem som har allra störst inflytande på Göran Persson är son till Ants Nuder, som varit politiskt sakkunnig i regeringskansliet
  • Jan Larsson, Göran Perssons presschef, är son till miljöminister Kjell Larsson
  • Anneli Stridsberg-Toresson, Göran Perssons talskrivare, är dotter till socialdemokraternas förre partisekreterare Bo Toresson
  • Hans-Eric Holmqvist, statssekreterare, är son till förre bostadsministern Eric Holmqvist
  • Mona Sahlin, biträdande minister i näringsdepartementet, är dotter till Hans Andersson, som var politiskt sakkunnig i förre statsministern Ingvar Carlssons kansli
  • Mikael Damberg, SSUs ordförande, är son till Nils-Gösta Damberg, före detta partikassör för socialdemokraterna. Pappa Damberg förmedlade hösten 1975 en kvarts miljon kronor i kontanter, som fastnade i tullen på Arlanda – på den tiden förbjöd valutabestämmelserna utförsel av mer än 12.000 kronor vid utrikes resa. Pengarna var bistånd till partikamrater i Finland.
  • Eva Marén, ansvarig för filmpolitiska frågor i Kulturdepartementet, är dotter till Lars Marén som är mediasakkunnig i Kulturdepartementet
  • Utrikesminister Anna Lindh är gift med förre kommunministern Bosse Holmberg
  • Ingela Carlsson, dotter till förra statsministern Ingvar Carlsson, arbetade under nästan tio år med kampanjplanering och marknadsföring på socialdemokratiska partiet
  • Joakim Palme, ordförande för Välfärdskommittén är son till förre statsministern Olof Palme