I veckan avkunnade EG-domstolen dom i det så kallade Vaxholms-målet (Laval-målet kallas det i utlandet). Sverige, svenska regeringen och svenska oppositionen fick ordentligt med stryk i domen.

Bakgrunden: Det lettiska företaget Laval hade vunnit en anbudstävling och lämnat bästa budet på renovering av en skola i Vaxholm. Arbetet genomfördes av lettiska byggarbetare som hade lettiskt kollektivavtal. Säkerhetsfrågorna handlades enligt svensk lag. Svenska facket krävde att Laval skulle skriva på ett svenskt kollektivavtal och då betala samtliga arbetarna minst genomsnittslön för byggarbetare i Stockholmsområdet (dvs genomsnittet skulle rimligen ha blivit över ett svenskt bolags genomsnitt, om inte alla fått exakt lika mycket betalt). I avtalet krävdes också att företaget skulle betala en rad svenska arbetsmarknadsförsäkringar. Haken är dock att flertalet av de här försäkringarna bara skulle kosta pengar, eftersom det var fråga om utländsk arbetskraft som var tillfälligt i Sverige skulle de inte få någon ersättning om en skada inträffade. Försäkringspremierna skulle dock genom de ömsesidiga försäkringsbolagen komma svenska LO-medlemmar till del. Letterna skulle alltså få betala och svenskarna skulle få alla förmåner! När Laval vägrade sluta avtal med svenska facket ordnades blockad (dvs fackförbundsmedlemmar i andra förbund vägrade att köra till exempel byggmaterial till arbetsplatsen). Så småningom började Byggnads demonstrera vid arbetsplatsen och ropade bland annat “Go home!” till de lettiska arbetarna samt attackerade deras bilar. Byggnads var i det här fallet inte medlemmar i Byggnads utan heltidsanställda ombudsmän som fick lämna sina ombonade kontor för att i vinterkylan konfronteras med riktiga arbetare – som till råga på allt kom från ett annat land. Laval tvingades dra sig ur projektet och företaget gick senare i konkurs. Regeringen, med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i spetsen, har hela tiden backat upp det svenska fackets linje. Svenskt Näringsliv har i stort sett också varit inne på att svenskt avtal ska slutas, men har ändå betalat Lavals rättegångskostnader för att saken ska kunna prövas juridiskt – ett i konkurs satt företag har ju inte någon chans att få advokathjälp eller att få andra kostnader betalda. Detta, att Laval inte av ekonomiska skäl tvingats ge efter, utan faktiskt kunnat få sin sak rättsligt prövad, har kritiserats av LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin. Hon är alldeles uppenbart av uppfattningen att rättvisa endast ska kunna uppnås av den som har rejält med pengar – LO till exempel. Som medlem i Socialdemokratiska partistyrelsen irriteras hon uppenbarligen fortfarande av ärkereaktionären och högermannen Verner von Heidenstams strof: Det är en skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar.

Nu har EG-domstolen avkunnat sin dom, som underkänner fackets och regeringens agerande. EG-domstolens beslut ska vara vägledande för en senare dom i arbetsdomstolen. EG-domstolen underkänner bland annat svenska fackets krav på att avtal skulle skrivas under innan överenskommelse träffats om löner, till och med utan att företaget Laval kunnat sluta sig till vilka löner som krävdes. EG-domstolen fastslår vidare att det det inte är tillåtet att tillgripa stridsåtgärder för att “slå ut” kollektivavtal i andra EU-länder. Därmed måste svenska regeringen ändra på den så kallade “Lex Britannica” som gav facket rätt att rikta stridsåtgärder mot ett brittiskt fartyg med brittiskt avtal, ett fartyg som befann sig i Sverige.

Det är uppenbart att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill ändra så lite som möjligt i svensk lagstiftning. Han vill gärna liera sig med LO (som dock är föga trakterad av uppvaktningen). Men vill svenska folket slå vakt om rena maffiametoder, dvs en organisation som
-kräver avtal som gör det mycket dyrare för ett utländskt företag än ett svenskt att driva verksamhet
-kräver att utlänningarna ska betala försäkringar som de inte har någon nytta av, men där premien direkt gynnar de egna svenska medlemmarna
-skriker fientliga slagord mot hederliga arbetare, bara för att de är utlänningar’
-anser det vara fel att en motpart ska ha pengar nog för att få sin rätt prövad i domstol

Det liknar bra mycket de metoder som maffian använder sig av. Vi behöver inte mer, utan mindre, av den sorten i Sverige.