Så här års ordnar Arla i samarbete med lokala bönder stora familjefester under namnet ”kosläpp”. Korna, som varit stallade under vintern, släpps ut på grönbete. De är ystra och glada över att våren äntligen kommit. Barnfamiljer flockas i tusental för att delta i dessa kofester.

Alla tycker inte att det är en trevlig begivenhet. Vid ett kosläpp ett femtontal mil från Stockholm hade ett tjugotal extremistiska veganer rest med bil från Solna och Stockholm för att störa evenemanget. Vid entrén till gården förklarade arrangören att de inte var välkomna, men de trängde sig på och ställde sig alldeles vid boningshuset med protestplakat. De vill reservera komjölken för kalvar, vilket naturligtvis skulle leda till svåra lidanden för kor som producerar betydligt mer mjölk än vad kalvar förmår konsumera. Ett av de mer patetiska plakaten krävde att korna skulle få vara ute mer. Särskilt malplacerat den dag när korna uppenbarligen genuint glada släpptes ut på sommarbete. Med lite global uppvärmning skulle korna säkert få vara ute mer även i Sverige. Ökade utevistelser gäller dock inte för åldringar som är instängda på äldreboenden.

Vid det aktuella evenemanget tvingades bonden tillkalla polis och två polispatruller skickades ut på skattebetalarnas bekostnad.

Aktivisterna hade ingen förståelse för mjölkens hälsosamma och livsnödvändiga effekt för det uppväxande släktet. Äldre kan möjligen klara sig utan mjölprodukter (men varför ska de göra det?), men barn gör det inte. Det finns flera exempel på att de sociala myndigheterna har föranstaltat om tvångsvård av barn som inte klarat av veganska föräldrars hårda matregim.

Det bör noteras att vuxna människor i andra delar av världen ibland inte tål mjölkprodukter. Men barn gör det i hela världen. Att vi i Sverige normalt tål mjölkprodukter även som vuxna beror på den darwinistiska urvalsprincipen. De som inte tålde mjölk överlevde helt enkelt inte. Mjölk var en nödvändig ingrediens för att folk skulle överleva i det kalla och mörka Skandinavien. De som nu invandrat till vårt land och inte tål mjölk måste äta särskilda vitamintillskott för att klara hälsan.

Glada kor på väg till grönbete. Foto C G Holm.