Banker och fondbolag erbjuder sina sparare “etiska fonder”. Det låter säkert bra att ta etiska hänsyn vid placeringar av spar- och pensionsmedel. Men det gäller att se upp med vad de olika bolagen anser vara “etiskt”. Contra anser att många av de så kallade etiska fonderna har direkt oetiska placeringsregler och att man genom sin placeringspolitik bedriver en direkt samhällsfarlig verksamhet.

Sveriges medborgare har i demokratiska val beslutat att vi ska ha ett försvar för att skydda medborgarna mot ockupation av främmande makter och för att skydda vårt lands demokratiska system. För detta betalar skattebetalarna 40 miljarder kronor per år. Det är ett demokratiskt beslut, som växt fram på grundval av en i grundlagen utarbetad beslutsprocess. Försvaret är faktiskt en av de få verksamheter som även anhängare av en minimal statsapparat anser bör ligga på statens ansvar. Till de nödvändiga offentliga verksamheterna i ett civiliserat samhälle brukar också räknas polisen och rättsväsendet. Allt annat kan ifrågasättas – och ifrågasätts, inte minst av Contra.

För att vi ska ha ett fungerande försvar behövs vapen. Även polisen behöver vapen för sin verksamhet. Och vapen hör av någon märklig anledning till det som de så kallade “etiska fonderna” inte brukar investera i.

Genom att utelämna vapenindustrin från tänkbara investeringsområden försvårar de etiska fonderna kapitalförsörjningen i en av vårt samhälles viktigaste branscher, en bransch som utgör grundvalen för vårt fria samhälle.
De etiska fondernas principer är därmed direkt oetiska.
De försvagar samhällets förmåga att upprätthålla lag och ordning, demokrati och rättvisa.