Miljöpartiets stora inflytande i regeringen gör att Sverige står inför betydande risker när det gäller den framtida energiförsörjningen.

Det är det principiella upplägget på energiförsörjningen som skapar problemet. Och särskilt då politikernas förtjusning i vindkraft. Sedan urminnes tider har vatten- och vindkraft varit viktiga grunder i energisystemet, så det handlar inte om vindkraften som princip, utan hur man på ett högst riskabelt sätt fasar in den i det samlade energisystemet.

Även om vindkraften i hundratals år har varit viktig för energiförsörjningen (tänk på alla väderkvarnar) är den idag inte lönsam utan politiska ingrepp. Ett av ingreppen är sanslöst stora subventioner till vindkraften. Men subventionerna är ”bara” ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar, de hotar inte energiförsörjningen i sig.

Det gör däremot prioriteringen av energislagen i distributionsnätet. Eftersom vindkraften är mycket ojämn, beroende på om det blåser eller inte, varierar tillgången från minut till minut. Så är det inte med vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraften är mest flexibel, det är bara att öka eller minska vattenflödet genom de stora kraftverken, det kan göras i praktiken omedelbart. För kärnkraften kan produktionen justeras med några timmars framförhållning. Både vatten-och kärnkraft är stabila energikällor som inte utsätts för de snabba svängningar som drabbar vindkraften. Tvärtom används deras flexibilitet för att motverka vindkraftens instabilitet. När det blåser lite släpper man på mer vatten i vattenkraftverken etc.

Vid sidan av de stora ekonomiska subventionerna av vindkraften (som betalas med hjälp av ”certifikat” som vatten- och kärnkraftsföretagen tvingas köpa, och för konsumenterna märks som onödigt höga priser på vind- och kärnkraft), prioriteras vindkraften i näten när vindkraftverken väl producerar. Det innebär att både vatten- och kärnkraft tvingas dra ner sin produktion när det blåser, men förväntas producera på topp när det är vindstilla. Det innebär att varken vatten- eller kärnkraft kan utnyttja sina anläggningar fullt ut. De tvingas stå stilla i onödan när det blåser. Det innebär att produktionen blir olönsam för att anläggningarna tvingas köra på halvfart när det blåser. Det är det som ligger bakom att kärnkraftsföretagen konstaterar att driften blir olönsam och att de stänger välfungerande anläggningar med låga produktionskostnader – låga produktionskostnader om de fick köra för fullt. Prioritering av vindkraft i distributionsnätet gör att det blir olönsamt att hålla anläggningar som producerar baskraft i drift. Det kan därför uppstå brist på grund av regleringar som gör det för dyrt att driva kärnkraftverken. Vi kommer att sakna baskraft när det inte blåser. Vilket framförallt handlar om felaktiga regleringar, främst pådrivna av Miljöpartiet.

Bild: Harvey McDaniel from Naalehu, HI – South Point_Wind Farm/Wikimedia Commons