Norrland har sedan länge haft överskott på energi, genom utbyggnad av vattenkraften och en ganska liten folkmängd. Nu satsas visserligen stort på nya storindustrier i Gällivare, Boden och Skellefteå, men dessvärre tycks många av projekten leva på statliga subventioner eller på statliga företag. Och dessutom på förhoppningar av rikliga elleveranser. Frågan är hur företagen ska klara sig i längden. För alla är det tekniska högriskprojekt där de tekniska möjligheterna ännu inte är bevisade. Frågan är också om energin kommer att räcka. I norra Norrland finns fortfarande tre outbyggda älvar, Torneälven, Kalixälven och Piteälven. Där finns kraft att hämta, men frågan är om man ens efter nedläggningen av sex kärnkraftverk är beredd att bygga där den fossilfria kraften finns. Ibland talar man om fyra outbyggda älvar, men den fjärde, Vindelälven är visserligen i sig outbyggd, men efter Vindelälvens sammanflöde med Umeälven, fem mil från kusten, finns ett av landets största vattenkraftverk, Stornorrforsen. Vindelälven är alltså inte alls orörd från fjäll till hav.

Finnarna har sedan länge planerat ett kärnkraftverk i Uleåborg, med norra Sverige som huvudsaklig marknad. Men projektet har nyligen lagts på is.

Det framstår som oklart varifrån de stora industrisatsningarna i norr ska få den myckna elenergi de behöver. Ett problem som kan bli lika stort som riskerna som finns med ny oprövad teknik.