Många kommentatorer och politiska förståsigpåare förfasar sig inför tanken på att inget av blocken skulle få egen majoritet. Vi tillåter oss att ha motsatt åsikt – och det alldeles oavsett vem som sitter på de felande mandaten som kan göra regeringen “försvagad”.

Sitter regeringen tryggt kan den köra över Riksdagen som den vill, och då kör den över inte bara riksdagsledamöterna utan också de egna väljarna. Vi har genom åren sett det massor av gånger med Socialdemokratiska regeringar och under den senaste mandatperioden ska vi inte glömma hur FRA-frågan hanterades.

Att regeringen känner sig osäker på sin ställning är bra för oss som inte tillhör partiernas kärntrupper. Det är vi som gärna tar hand om de viktiga besluten själva, istället för att överlåta dem åt politikerna.

Med den nya regleringen av hur budgeten hanteras i Riksdagen behöver inte ens budgetfrågorna bli ett problem för en “svag” regering. Kan inte oppositionen enas går Regeringens budget igenom. Och det finns hela tiden ett utgiftstak, dvs Riksdagen antar ett beslut om hur stor budgeten får vara. Om man sedan röstar igenom utgifter utöver den antagna budgeten blir dessa ogiltiga intill dess att man rensat bort andra utgifter eller satt ett nytt högre budgettak.

Vi kan alltså ha en finansminister som driver en kraftfull ekonomisk politik, trots att Regeringen i övriga frågor är svag och saknar egen majoritet.
En “svag” regering lämnar gott utrymme åt medborgarnas egna beslut. En “stark” regering innebär att de politiska besluten blir många och detaljerade.
Varför ska vi väljare lämna över mer makt än nödvändigt till riksdag och regering? En riksdag utan klar majoritet ger mer makt åt folket och mindre åt partipamparna.