En av Sveriges minsta och mest priviligierade minoriteter har den här veckan skaffat sig extra dominans i de media där de även annars kan torgföra sina idéer om genomgripande och nedbrytande förändringar i samhället. Vi syftar på homosexlobbyn som har sin årliga manifestation i form av den så kallade pride-festivalen i Stockholm.

Genom att homosexuella dels har högre medelinkomster än andra svenskar och dels (av naturliga skäl) inte spenderar något alls på släktets fortbestånd i form av barn, har de en särskilt hög konsumtion av lyxvaror och är därför inte ointressanta för företag i de branscherna. Pengarna flödar därför in till festivalen från en viss typ av företag.

Ett företag som har den rakt motsatta tyngdpunkten i sin kundstock har ändå i år av politiska skäl gått in och sponsrat arrangemanget. Det av Stockholms Läns Landsting ägda kollektivtrafikföretaget SL. För första gången någonsin har bussarna i Stockholm försetts med andra flaggor än den svenska eller EUs. Bara att sätta festivalens flagga på plats på bussarna kostar 40.000 kronor, därtill kommer själva flaggorna för nästan dubbla den summan. Därtill bjuder SL på gratis SL-kort för funktionärer vid festivalen. Allt betalat av skattebetalarna eftersom det notoriska förlustföretaget SL varje år får miljardsubventioner av landstinget.

Homosexuella tillhör det fåtal grupper i samhället som tilldelats särskilda privilegier genom diskrimineringslagstiftningen och den så kallade “hetslagstiftningen”. Det är nämligen helt OK att diskriminera och hetsa mot alla tänkbara folkgrupper utom just de som räknas upp i lagstiftningen. “Kapitalister” är till exempel en grupp som vi alla vet att det riktas både hat och kollektiv motvilja mot. Första maj förekommer det till och med särskilda demonstrationer som hetsar mot den folkgruppen. Ibland under medverkan från åtminstone två riksdagspartier. Men det är helt OK, eftersom de inte står på den korta listan som fått speciella privilegier i lagen.

Tillämpningen av reglerna om “hets” blir ibland mycket vida när till exempel åklagare – en folkgrupp som ofta har begränsad fattningsförmåga (men också en folkgrupp som saknar det särskilda skyddet i lagstiftningen, varför vi kan uttrycka oss precis så nedsättande om dem utan att riskera straff) – ska visa sig vara politiskt korrekta och åtalar folk för “hets” när de bara uttalat sin mening om homosexlobbyns politiska program. Till och med kristna förkunnare har åtalats när de förklarat den kristna trons syn på homosexuella handlingar – även i de fall när förkunnaren understrukit att Gud älskar alla människor och att alla genom Guds nåd kan få syndernas förlåtelse. I några fall har det blivit fällande dom i lägre instanser, dock hittills med friande domar i högsta instans. Signifikativt nog har inte en enda imam åtalats för vad han sagt om homosexualitet i fredagsbönen…

Misshandel, missfirmelser med mera är straffbart. Straffen förmisshandelsbrott är dock i praktiken ofta löjligt låga och polisen lägger allt som oftast ner utredningar på grund av hög arbetsbelastning eller “brist på spaningsuppslag”. Åklagare och domstolar ser sedan till att än fler skurkar slipper undan de straff som de borde ha. Dock finns det nu ett undantag – när det är så kallade hatbrott sparas det inte på resurser. Misshandlade heterosexuella kan bara undantagsvis räkna med fullvärdiga insatser från ordningsmakt och rättsväsende. Homosexuella kan alltid få det stöd som borde tillkomma alla medborgare. Efter ett prejudikat i Högsta Domstolen från förra året får vanliga mördare inte längre lagens strängaste straff, det måste till något extra för att livstid ska utdömas. I normalfallet blir straffet för mord fängelse i 6 år och 8 månader (som i domen felaktigt kallas tio år). I ett aktuellt fall fick dock en mördare och rånare lagens strängaste straff. Han förtjänade det. I det här fallet blev det livstid, eftersom offren var homosexuella. Skurken var visserligen speciellt ute efter homosexuella. Men inte för att han tyckte illa om dem, utan för att han visste att de har mer pengar än andra och eftersom han också visste att manliga homosexuella med feminina tendenser skulle göra sämre fysiskt motstånd än vanliga män när han skulle stjäla deras pengar efter att ha kommit hem till dem för sexuellt umgänge. Det var en korrekt marknadsanalys, inte något hatbrott. Skurken fick rätt straff. Men av fel skäl.

Det så kallade pridetåget kommer på lördag att betittas av tiotusentals personer. Förr i tiden gick folk man ur huse för att betitta cirkusen när den kom till sta’n. Sedan olika lobbyorganisationer lyckats begränsa vad cirkusarna kan visa upp är deras parader inte längre lika populära – ja de flesta cirkusarna bryr sig inte om någon parad alls. Istället för att titta på apor, hästar och elefanter förväntas människor nu gå ut för att titta på homosexuella. Märkligt nog har de homosexuella själva valt att följa cirkusarna i spåret. Och de som företräder de mest extrema yttringarna av sexuella avvikelser gör förvisso inte åskådarna besvikna. En pikant detalj i sammanhanget är att organisationen Djurens rätt förra året deltog med en egen sektion i pridetåget (så vitt bekant befolkad av heterosexuella personer). När de har lyckats förneka skådelystna svenskar att titta på konstiga djur, ska vi tydligen istället få betitta konstiga människor.