Sverige har fått en ny regering. Det är naturligtvis bra.
Men på en del punkter tycks den följa i gamla dåliga Persson-fotspår. Som att gamla journalister (för Persson Marita Ulvskog och Jens Orback, för Fredrik Reinfeldt Maria Borelius och Cecilia Stegö Chiló) skulle vara lämpliga ministrar. Som det visat sig med de tre sistnämnda är de ännu uslare än “vanliga” ministrar att hantera media. Och journalistiken må lära dem att formulera sig slagkraftigt. Men det är inte det vi har ministrar till. Ministrar ska styra landet och då är handfast erfarenhet från näringsliv eller offentlig administration en betydligt bättre bakgrund än konsten att hantera en persondator och göra intervjuer.

När det gäller ministrarnas idémässiga inriktning var den väl ungefär vad vi kunde vänta oss från en person som Fredrik Reinfeldt. Sven-Otto Littorin och Anders Borg är de två personer som främst – jämte Reinfeldt själv – står bakom förvandlingen av Moderaterna till ett (s) Light-parti. Med de två på centrala poster ska vi med andra ord förvänta oss ett fortsatt styre i Göran Perssons anda (kanske mer så än under (s)-regeringens tid, eftersom den tvangs till stora eftergifter gentemot (v) och (mp)).

På några punkter kan vi dock förvänta oss en uppstramning, mot bakgrund av de namn som ingår i den nya regeringen.
-Utrikesminister Carl Bildt kommer inte som de flesta andra tänkbara kandidaterna låta sig släpas med av ett sedan länge sossifierat utrikesdepartement
-Skolminister Jan Björklund kommer att sätta stopp för flum-skolan
-Näringsminister Maud Olofsson kommer att genomföra verkliga reformer som främjar småföretagsamhet
-Kulturminister Cecilia Stegö Chiló kunde ha förväntats rensa upp i det bidragstörstande vänsterinriktade kulturträsket – men hennes klantighet med TV-licensen kommer högst märkbart att försvaga hennes ställning och möjligheter i det avseendet. Det finns anledning att tro att hon inte vill betala en orättfärdig avgift.

Svagheten i hennes position visade sig när hon inte vågade stå upp för den hedervärda positionen, utan trasslade in sig i en massa lögner och undanflykter. Tveksamt om hon efter detta kommer att kunna leva upp till den kapacitet hon har.

I övrigt står den nya regeringen knappast ut på någon punkt.

Visst är den nya regeringen bättre än den gamla. Men förbättringen är marginell.