En av Sveriges främsta energiexperter, Elsa Widding, invaldes i Riksdagen i höstas. Hon blir nu den första ”vilden”, sedan hon funnit att det tycks vara fritt fram att kritisera henne på påhittade grunder och att hon inte ens fått tillräckligt stöd av sitt eget parti, Sverigedemokraterna. Därför lämnar hon partiet och blir ”vilde”.

Elsa Widding är civilingenjör från Chalmers och har arbetat för bland annat Vattenfall, Fortum och Näringsdepartementet (där hon bestämt avrådde från Vattenfalls förvärv av Nuon, något som sedan hon blivit överkörd i denna fråga, visade sig bli den sämsta affären i svenskt näringslivs historia).

Hennes jungfrutal i Riksdagen handlade som sig bör om energi och klimat. Det väckte hysteriska reaktioner hos klimatalarmister som kritiserade henne för bristande kunskap, trots att hon torde vara en av de med de mest gedigna kunskaperna i energi- och klimatfrågor i Riksdagen och med flera böcker i frågorna på sitt cv.

Många röstade på Sverigedemokraterna främst med anledning av att Elsa Widding stod så pass högt upp på kandidatlistan att hon var garanterad inval. Det verkade med anledning av detta som om SD tagit ställning mot klimatalarmismen. Så visade sig dock inte vara fallet. I själva verket var SDs inställning luddig och opreciserad.

Ingen behöver dock tvivla på var Elsa Widding står. Som partipolitiskt fristående kan hon förväntas göra bättre ifrån sig i Riksdagen än vad som hade varit fallet om hon varit bunden av partipiskan.