FN har nyligen avhållit det 27 årliga uppföljande klimatmötet. Som vanligt dominerades mötet av klimatalarmister och medias bevakning gick ännu mer åt det hysteriska hållet. Snart kommer den globala uppvärmningen (mätt sedan 1850!) att överskrida ett uppställt mål på högst 1,5 grader. Då kommer det att bli ännu mer liv i luckan. Fast en temperaturstegring på ytterligare 0,2 grader inte kommer att innebära någon katastrof (se gärna intervjun med klimatvetaren Bjørn Lomborg under Veckans länktips). I Sharm el-sheik i Egypten försökte ett antal förhållandevis välbeställda utvecklingsländer få de rikare länderna i Väst att stå för deras kostnader för att ”hoppa över kolåldern”. Även Sverige, som aldrig har haft nämnvärt med kolkraft, förväntas vara med och betala, och hade Miljöpartiet funnits kvar på regeringssidan hade svenska skattebetalare säkert varit med och betalt för ”synder” som varken farfar eller farfars far begått (de var istället vattenrallare och byggde fossilfria vattenkraftverk). Generationen efter byggde likaledes fossilfria kärnkraftverk.

Länder som inte har så gott om floder som Sverige är mer eller mindre tvungna att hålla sig till kol- och kärnkraft för sin energiförsörjning. Det kommer att ge god avkastning i form av förbättrad levnadsstandard. Det bör alltså gå att finansiera investeringarna på kapitalmarknaden utan problem. Till de aktuella ländernas fördel.

Det är svårt att förstå varför skattebetalare i länder som aldrig smutsat ner atmosfären ska vara med och betala.