Donald Trump har drivit många förnuftiga frågor. Både som president och senare.

Men hans fientlighet mot Ukraina ligger honom i fatet. Han har rätt när han kräver att de europeiska medlemmarna i NATO ska betala mer. Men alla medlemsstater som gränsar mot Ryssland uppfyller med råge tvåprocentsgränsen. Det finns en del länder som ligger långt bort från Ryssland som inte uppfyller kravet. De länderna bör skärpa sig och öka sina försvarssatsningar.

Men den fria världens ledare, som den amerikanske presidenten är, måste vara beredd att stå upp för den fria världen. Också ekonomiskt. Donald Trump verkar inte vara beredd att göra det.

Den förväntade motkandidaten Joe Biden är alldeles för gammal och bör inte heller komma ifråga. Främst för att han inte går att lita på i ett krisläge. Donald Trump är visserligen yngre och mer dynamisk än Joe Biden, men innan mandatperioden är slut har han uppnått Bidens nuvarande ålder.

Tyvärr måste vi konstatera att inget av de två stora amerikanska partierna har någon kandidat som väcker entusiasm. Det enda som skulle kunna väcka vår entusiasm är om någon av kandidaterna drar sig tillbaka för att lämna fältet fritt för nya dynamiska krafter.