Förra veckan noterade vi glatt att svenska folket blivit något mindre skattetyngt under Alliansregeringens snart åtta år vid makten. Och att det nu faktiskt finns fyra länder som har ännu värre skatter än vi (Danmark, Frankrike, Belgien och Italien). Men vi konstaterade att det inte fanns mer än tre partier (FP, C och KD) som vill fortsätta att anpassa Sverige till världen när det gäller skattetrycket. Och två av de tre riskerar att trilla ur Riksdagen. S, SD och MP har alla uttalat sig för högre skatter och under veckan som gick tog M täten och konkretiserade skattehöjningar på en rad områden.

Alkohol, tobak och bensin stod högst på Anders Borgs lista. Alla tre områdena har klara problem att klara av skattehöjningar. Höjs alkoholskatten flyttar gränsen för när det är lönsamt att åka till Danmark (eller Tyskland) för att bunkra längre norrut. Det är många i Skåne, södra Småland och södra Halland som idag kompenserar en dålig förankring på (eller ett dåligt intresse för) arbetsmarknaden genom att handla åt hela byn. Med högre skatter kommer även norra Småland och norra Halland att bli lönsamma för pendling. Den tynande hembränningen kommer säkert också att få en kick uppåt. Kunskaperna och utrustningen finns, men apparaterna har stått i uthusen och samlat damm något decennium. Nu kan de putsas upp och en trevlig pysselhobby som hembränning kan få ny fart när den återigen blir lönsam. För tobaken vet vi att smugglingen är direkt kopplad till skattesatserna. Små tobakshandlare köper in stora delar av sitt lager från smugglare. Tobakssmuggling är en betydande inkomstkälla för den undre världen (i motsats till alkoholen, där det mest är extraknäck för privatpersoner). Den undre världen tar tacksamt emot all hjälp från statsmakten, exempelvis i form av skatter som direkt ökar skurkarnas inkomster. När det gäller drivmedelsskatterna är det en skatter som drabbar landet högst ojämnt. Höjda skatter drabbar i första hand glesbygdsbor (Anders Borg själv bor på bondvischan norr om Katrineholm, så han hör dit, i den mån hans drivmedelsskatter inte belastar statens omkostnadskonto), men de som bor de större städerna klarar sig ofta bra utan bil. Bränsleskatterna har alltså en mycket ojämn geografisk profil.

Men det räckte inte med alkohol, tobak och sprit för att göra Anders Borg nöjd. Han skulle också ta bort möjligheten för företag i den finansiella sektorn att bilda momsgrupper, vilket skulle dra in en halv miljard. Det är en ganska teknisk fråga. Eftersom den finansiella sektorn inte är momspliktig (om det var 25 procents moms på räntan skulle färre vilja använda bankerna för ut- och inlåning) var det tidigare vanligt att sidoverksamheter som datatjänster, distribution av kontoutdrag, städning etc sköttes internt i de finansiella företagen istället för av datatjänstföretag, distributionsföretag och städföretag. När möjligheten att bilda momsgrupper infördes blev det möjligt för de finansiella företagen att organisera de olika driftsområdena genom att organisera dem i dotterbolag, som inte behövde debitera moms om tjänsterna levererades inom koncernen (anlitade man externa leverantörer var det naturligtvis moms som vanligt). Nu blir det stopp för det och företagen kommer att återgå till en mer orationell organisation. Och Borg drar in en halv miljard om året. Tror han.

Borg föreslog även ett avskaffande av det avdragsgilla pensionssparandet. Han påstod att det skulle ge 4,7 miljarder om året i mer skatteintäkter. Men det är inte sant. Det ger 4,7 miljarder mer i skatteintäkter nu, men lika mycket i minskade skatteintäkter framöver. När avdragen stoppas kommer naturligtvis också skatterna på de utbetalda pensioner som aldrig sparas ihop att försvinna. Men det dröjer 20-30-40 år. Det går enkelt att visa att hela affären går precis jämnt ut i det långa loppet (förutsatt att pensionsspararen har samma marginalskatt som pensionsmottagaren). Borg föreslog att pensionsspararna istället för det avdragsgilla pensionssparandet skulle använda sig av det nyinrättade investeringssparkontot (ISK). Vad han talade tyst om då var att det hittillsvarande pensionssparandet har belastats med en avkastningsskatt på cirka 0,5 procent procent av kapitalet, medan ISK beskattas med den dubbla skattesatsen (skattesatsen ändras från år till år och bygger på statslåneräntan, eftersom statslåneräntan varit låg under senare år har också skattesatserna varit låga, skulle statslåneräntan öka till en mer normal nivå ökar skatten i proportion till den ökningen). Det handlar alltså om fördubbling av skatten på pensionssparandet, samtidigt som det står helt klart att den allmänna pensionen blir allt lägre i förhållande till lönerna och det därför finns all anledning för medborgarna att se till att själva fylla igen de håll som uppstår. Det blir svårare med de nya reglerna. Borg brukar ju i sin pedagogik förklara att det är fel att beskatta arbete, eftersom staten vill att folk ska arbeta mer, men rätt att beskatta alkohol och tobak eftersom staten vill att folk ska kröka och röka mindre. Med det resonemanget är det ganska tydligt vad Borg säger till medborgarna: Strunta i att tänka på era egna pensioner, vi vill inte att framtidens pensionärer ska kunna leva på sina pensioner. Det blir socialen som får rycka ut när pensionerna inte räcker.

Socialdemokraterna ställde raskt upp på hela programmet. Och inget av de mindre partierna vågade opponera sig.