Alla fyra Allianspartierna inser idag att Sverige behöver att medlemskap i NATO för att skydda sitt oberoende. Miljöpartiet håller fast vid en högriskpolitik med minimalt försvar, helst inte kopplat någonstans. Vänsterpartiet står för samma linje, men skulle säkert inte säga nej till ryska strategiska intressen om de fördes fram till Sverige. Ränderna går aldrig ur! Sverigedemokraterna är emot en svensk NATO-anslutning, även om det finns enskilda medlemmar – även i ledande ställning – som gärna ser att Sverige ansluter sig till NATO.

Det enda av de fyra Allians-partierna som länge och reservationslöst stått för en svenska NATO-anslutning är Liberalerna. Moderaterna är numer visserligen för ett svenskt medlemskap, men säger samtidigt att det inte är aktuellt att driva frågan så länge Socialdemokraterna är emot. Frågan är så viktig att den bör stödjas av så många partier som möjligt, åtminstone M och S. I försvarsöverenskommelsen (till vilken tre av allianspartierna och Socialdemokraterna anslutit sig) ingick att en särskild utredning skulle tillsättas som skulle analysera fördelar och nackdelar med ett medlemskap i NATO. Utredningen, som genomfördes av ambassadör Krister Bringéus visade på stora och avgörande fördelar med ett medlemskap. Men utredningen tog också upp några nackdelar. Socialdemokraternas ledning kunde dock inte tåla att frågan ens diskuterades och samma morgon då utredningen skulle släppas hade Stefan Löfven och Margot Wallström en debattartikel i Dagens Nyheter som sågade tanken på ett svenskt medlemskap i NATO. Detta innan Bringéus analys blivit känd. Dr två ledande socialdemokraterna sa alltså åt sina partikamrater att det fanns förbjudna tankar i Bringéus utredning. Och att frågan inte ens fick diskuteras seriöst.

Uppenbart är att alltfler socialdemokrater börjar tänka fritt i NATO-frågan. Men partdisciplinen är hård och en liten makttung grupp bryr sig mer om gamla urmodiga neutralitetsdogmer än om Sveriges säkerhet. Det finns inte någon som helst debatt om Sveriges säkerhetsmässiga behov inom det socialdemokratiska partiet. Att den debatten saknas är en säkerhetsrisk för Sverige.