Media köper Anders Tegnells budskap med hull och hår. Under en period i juni då Sverige hade högst dödlighet t världen började tilltron vackla. Men nu, när flera länder i Latinamerika har gått om Sverige är Tegnell återigen en förebild. Sverige är inte längre värst i världen utan bara värst i Europa (ser man på det dag för dag kan Storbritannien någon dag vara värre än Sverige, men sett över de senaste månaderna är dödligheten i Sverige värst).

Politikerna, inte minst då S, hakar gärna på och förklarar att Sveriges annorlunda linje har räddat vår ekonomi. Media köper budskapet med hull och hår. Men det är inte sant.

Det är visserligen sant att svensk ekonomi klarat sig lite bättre än euro-snittet. Men det finns länder som har siffror jämförbara med Sverige (tyvärr har vi ännu inte tillgång för siffror för andra kvartalet mer än för en del länder, varav Sverige är ett, våra nordiska grannländer hör inte dit). De länder som varit föredömliga i att hantera smittspridningen som Sydkorea och Taiwan ligger på en bråkdel av Sveriges negativa ekonomiska utveckling: -8,3 procent för Sverige, -0,6 procent för Taiwan och -3,0 procent för Sydkorea. När det gäller arbetslöshet ligger Sverige på 9,8 procent sämre till än alla EU-länder utom Spanien och Grekland. Flertalet ligger på hälften eller en tredjedel av Sveriges siffror. Ett S-vallöfte från 2014 var att Sverige skulle ha EUs lägsta arbetslöshet 2020, det blev tvärtom, nästan de högsta siffrorna i EU.

Det var helt rätt att satsa på en expansiv budgetpolitik för att möta effekterna av det kinesiska viruset. Men många av de till synes expansiva åtgärderna var försedda med så många krångliga inskränkningar att varken företag eller medborgare kunnat utnyttja mer än en bråkdel av de insatser som gjorts. Därtill kommer löftet att fram till 2058 binda upp Sverige för att finansiera de misskötta ekonomierna i södra Europa.