Den amerikanska konstitutionen har under tvåhundra år varit ett lysande exempel på regler för hur ett land ska styras demokratiskt, rationellt och effektivt.

Tyvärr har det under senare år blivit alltmer problem, som kan skyllas på konstitutionen eller hur den tillämpas. Under flera år har vi sett de destruktiva effekterna av konflikten mellan den lagstiftande makten (Kongressen) och den verkställande makten (Presidenten). När det har varit ett parti som styrt Kongressen och ett annat parti som innehaft presidentämbetet har det gång på gång lett till konflikter som varit nära att helt stoppa den statliga verksamheten. Det som har hänt har inte varit rationellt och har inte gynnat de amerikanska medborgarna. Maktbalans är bra, men maktbalans som bygger på att djupt oeniga parter försöker ta folket som gisslan för att tvinga den andra parten till underkastelse är inte bra.

Under förra veckan fick vi se ett annat misslyckande som bottnar i en konflikt där den dömande makten tagit på sig mer makt än det någonsin varit avsikten att ge den. Exemplet är Högsta Domstolens beslut att godkänna homoäktenskap i hela USA. Man må tycka vad man vill i sakfrågan, men uppenbart är följande:
-Äktenskapslagstiftningen är enligt konstitutionen en fråga för delstaterna, inte Unionen
-Äktenskapslagstiftningen varierar följdriktigt mellan delstaterna, en del accepterar homoäktenskap, andra inte
-Lagstiftningen har i samtliga fall antagits i demokratisk ordning, främst av delstaternas lagstiftande församlingar, i några fall direkt genom folkomröstningar
-Det finns absolut ingenting i grundlagsfädernas arbete som säger något att homoäktenskap ska vara en rättighet, man kan utgå från att inte en enda av grundlagsfäderna ens tänkte tanken att något sådant skulle förekomma
-Högsta Domstolen rycker undan folkets självbestämmanderätt och fastställer lagar på eget bevåg utan demokratisk förankring

Detta måste betecknas som ett misslyckande för Konstitutionen.

Eftersom opinionen svängt snabbt i frågan kan man utgå från att flera delstater under de närmsta åren i demokratisk ordning hade infört homoäktenskap. Men nu blev det inte så. Det amerikanska folket förnekades rätten att stifta sina egna lagar. Det är ett allvarligt slag mot den amerikanska demokratin.