I normala fall låter vi våra valda ombud fatta besluten, för att medborgarna inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i alla frågor och för att det kostar för mycket att låta folket vara med och bestämma alltför ofta. I särskilt viktiga eller kontroversiella frågor kan det dock vara läge att låta folket själv bestämma i en folkomröstning. I grundlagen (Regeringsformen 1 kap 1 §) heter det: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. I andra länder kan man ha andra synpunkter på när folket ska få vara med och bestämma. I Schweiz är det till exempel betydligt vanligare att medborgarna får säga sitt. I Sverige används folkomröstningen ibland för att lösa problem som politikerna ställt till, utan att man på allvar avsett att låta folket vara med. Så var det till exempel i kärnkraftsomröstningen (1980) eller biltullar i Stockholm (omröstningen skedde 2006, de som bodde i Stockholms kommun röstade ja, men de som betalade tullarna – människor i kranskommunerna – röstade nej, men deras röster räknades inte när politikerna sedan fattade slutgiltigt beslut).

I Storbritannien har folket sagt ifrån att de vill lämna EU. Det har ända sedan folkomröstningen (2016) från olika håll gjorts försök att sabotera det brittiska folkets beslut. EU gjorde det så svårt som möjligt att komma fram till en vettig överenskommelse genom att utse en fransk federalist – Michel Barnier – till chefsförhandlare och dessutom kräva att alla förhandlingar skulle ske i Bryssel. Inte konstigt att det som EU gick med på blev uselt sett från de brittiska väljarnas sida. I brittiska parlamentet visade det sig då att det fanns många som inte ville respektera de brittiska väljarnas beslut eftersom avtalet med EU var för dåligt och som en ren obstruktion av folkomröstningen har parlamentet vägrat att godta det avtal som förhandlats fram.

Nuvarande premiärminister Boris Johnson har ställt upp för att genomföra det brittiska folkets beslut, vilket han kritiseras för i media, EU och även det brittiska parlamentet.

Demokrati betyder folkstyre och det måste betyda att folkets beslut faktiskt respekteras.