Det har mycket förnuftigt sagt att demokratin måste erövras åter av varje ny generation. Eftersom demokratin i Västerlandet inte utsatts för några allvarliga utmaningar under det senaste halvseklet tar många demokratin för given. Och reagerar inte alls när akuta hot mot demokratin dyker upp. Och nya hot dyker ständigt upp. Inom den beryktade “åsiktskorridoren” är det i flera fall fråga om att begränsa avvikande åsikter, så att beslutsfattarna inte avviker från den politiskt korrekta huvudlinjen, även när folket har en annan uppfattning.

Efter att en viss inriktning på klimatforskningen har lagt beslag på de mesta forskningsmedlen och sett till att de själva blir de enda som räknas hos politikerna har utrymmet för avvikande åsikter blivit allt smalare. Senast säger professor Jørgen Randers, norsk professor i klimatstrategi, att ett elitstyre är bättre än demokrati om världen ska lösa den akuta klimatkrisen. Han sätter upp diktaturen Kina som en förebild i klimatfrågan. De uppseendeväckande påståendena presenteras som en ren nyhetsartikel i Svenska Dagbladet utan några andra kommentarer än att förre riksdagsmannen (M) och europaparlamentsledamoten (KD) Anders Wijkman i stort sett håller med. När folket har “fel” ska demokratin avskaffas och folkviljan sättas under förmyndare!

Samma sak händer i Polen och Ungern där regeringarna har starkt folkligt stöd efter fria val. Men regeringarna har valt “fel” linje i några känsliga frågor. I Polen har regeringen gett sig på åldriga domare i Högsta domstolen, domare som utsetts på kommunisttiden, och vill införa åldersgränser, samtidigt som regeringen misstycker att “public service” ska kontrolleras politiskt av oppositionen. I Ungern har regeringen ersatt en rad ledande ämbetsmän, utsedda av den tidigare socialistiska Gyurscány-regeringen, med sina egna anhängare. Contras uppfattning må vara att ämbetsmän inte alls behöver vara anhängare av den sittande regeringen, men att det är bättre så än att de är anhängare av en i demokratisk ordning avsatt regering. Den ungerska regeringen är tillsatt i demokratiska val (och oppositionsundersökningarna säger att regeringen blir omvald nästa år). När demokratiskt valda regeringar fattar “fel” beslut är det “fel” på folket och den förda politiken.

Liknande är förhållandet i USA där Donald Trump vann presidentvalet 2016 och när han försöker genomföra sin politik försöker media på olika sätt stoppa hans förslag (i vissa fall med benäget bistånd av domstolar). Svenska media är minst lika kritiska som amerikanska när det gäller inslag i Trumps politik. Trumps mest kritiska motståndare vill ställa honom inför riksrätt (på vilka grunder är oklart). Och svenska media excellerar i att beskriva alla metoder som kan användas för att avsätta en president (utom den enda rimliga, att besegra honom i nästa val).

I Storbritannien har folkmajoriteten valt att Storbritannien ska lämna EU. Orsaken tycks i första hand vara att britterna misstyckt till att Storbritannien tvingats ge upp sin suveränitet till överstatliga myndigheter och domstolar. Nu förs en hård kamp mot britternas linje i Brexit-förhandlingarna, som om britterna genom folkomröstningen 1975 skulle ha valt att för alla framtid tillhöra EU. Det var faktiskt folket 2016 som sa att nu får det vara nog. De som var med i folkomröstningen 1975 är i stor utsträckning avlidna (det har gått fyrtio år sedan dess och ett fyrtiotal årskullar har lämnat det jordiska) och ett tjugotal röstberättigade årgångar 2016 var inte ens födda 1975!

Ingen ska tro att det på något sätt är bättre i Sverige. Här försöker till exempel sju partier manipulera så att de återstående 15 procenten av väljarna inte ska räknas alls när det blir omröstning i Riksdagen. Även när det förhindrar det egna partiet att komma till makten. Decemberöverenskommelsen (som även om den är avskaffad i teorin, fortfarande gäller i praktiken) är ett sätt att gå runt demokratins grundläggande principer. Att medborgarnas röster ska räknas när besluten fattas.

Demokratin är som alltid hotad. Nu i stor utsträckning av dem som har makten. Demokratin måste alltid återerövras av en ung aktiv generation.