I Tyskland var det miljoner år sedan det var en jordbävning av styrkan 9,0. Tsunamis inträffar aldrig och kärnkraftverken byggs inte över förkastningssprickor. Ändå låter sig den tyska allmänheten påverkas av det som händer i Japan där förutsättningarna är helt annorlunda. Så mycket att regeringen kastar in handduken och säger nej till den energikälla som för närvarande står för en fjärdedel av Tysklands elproduktion. Analytiker räknar med att elpriset kommer att fördubblas. För de tyska hushållen är detta inte lika förödande som det skulle vara för de svenska hushållen. Det är nämligen mycket få som har elvärme i Tyskland, de flesta använder direkt eller indirekt gas eller kol. Resultatet av den stängda kärnkraften blir kraftig utbyggnad av kolkraften och för hushållen ökat beroende av gas för uppvärmning. Och gasen kommer att levereras av det genuint opålitliga Ryssland som troligen väljer Vladimir Putin till president nästa år. Han kan då mycket väl vara president det år, 2022, då Tyskland ska stänga av kärnkraften! Vidare kommer det att bli nödvändigt med en storsatsning på kolkraft. Tyskland har sedan länge bland de smutsigaste elproduktionsmetoderna i Europa. De kommer att bli ännu smutsigare. Dessutom kommer naturligtvis koldioxidutsläppen att öka drastiskt.

Beslutet att avveckla kärnkraften är ett av de mest skadliga för miljön som fattats i Europa de senaste decennierna. Miljöorganisationerna håller dock tyst eller applåderar beslutet.

Tyskland är Europas ledande industrination. Frågan är om de kan behålla den positionen utan kärnkraften. I Frankrike kommer industrin att få helt andra och bättre förutsättningar.

Även Sverige drabbas av det huvudlösa tyska beslutet. Svenska och tyska kraftnät är ihopkopplade och sedan något tiotal år har elpriserna i Tyskland och Sverige konvergerat. Fördubblas elpriserna i Tyskland fördubblas de i Sverige. För hushåll med direktverkande eluppvärmning innebär det att uppvärmningskostnaderna ökar från kanske 30.000 till 60.000 kronor per år. Den svenska industrin drabbas också på ett helt annat sätt än den tyska. Verkstadsindustrin, som dominerar Tyskland, är inte en särskilt stor energiförbrukare. Det är däremot papper, massa, stål, alumnium, metallegeringar och annan processindustri. De industrierna väger betydligt tyngre i Sverige än i Tyskland. Vi kommer att drabbas hårdare än Tyskland av det tyska beslutet. Vi kommer att få välja mellan att bygga egna kolkraftverk eller att göra oss beroende av Putins Ryssland. Det är inget trevligt val.
Den enda lättnaden kan Finland stå för. Landets femte kärnkraftverk är snart färdigt. Det sjätte planeras för fullt och det sjunde diskuteras – det inriktas speciellt på att försörja de dumma svenskarna med energi.