Svenska Dagbladet ägnar nästan hela förstasidan och ett helt uppslag i tidningen åt att “klyftorna” har ökat. Artikeln följs sedan upp i radio och andra tidningar. Det hela tolkas som att “fattigdomen har ökat”, dvs den “relativa fattigdomen”. Den “relativa fattigdomen” är ett ytterst dubiöst begrepp, det handlar inte alls om fattigdom utan om jämförelser mellan inkomster i procent. Inte i kronor. För anledningen till att den “relativa fattigdomen” har ökat är att alla har blivit rikare. De fattiga har blivit rikare och de rika har blivit rikare. Jättebra alltså! Alla har fått det bättre. Men Svenska Dagbladet och dess efterföljare tolkar den positiva utvecklingen som något negativt eftersom de rikas rikedomar har ökat något mer än de fattigas rikedomar. Statistiska Centralbyråns man på området Hans Heggeman säger till SvD att han inte vill ta ordet fattigdom i sin mun för att beskriva något som handlar om att alla får det bättre. Men media tar gärna det ordet i sin mun.

Och förra året drev Rädda Barnen propaganda mot “barnfattigdomen” i Sverige, trots att de internationella undersökningar som gjorts visade att Sverige var det land som näst Island hade den lägsta “barnfattigdomen”. Läs mer i Veckans Contra nummer 22 2012!

Media borde börja se till verkligheten och inte lura läsarna med falska och vinklade rubriker och artiklar vars innehåll inte håller.
Margaret Thatchers sista inlägg i Underhuset handlade om just detta, att vänstern (och tydligen även Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Rädda Barnen) vill göra de fattiga fattigare. Kolla själv vad Maggie säger. Klicka här!