Den danska regeringen fick nytt förtroende. Danska folket är att gratulera till ett bra val.
Statsminister Anders Fogh Rasmusen har fört en politik som stärkt Danmarks ekonomi och som fört bort Danmark från den trio av länder som länge stått för världens högsta skattetryck. Eftersom även Nederländerna framgångsrikt drivit ner skattetrycket är det bara Sverige kvar i ensamt majestät med ett skattetryck på 50 procent, flera procentenheter värre än det näst värsta landet.

De ekonomiska framgångarna i Danmark har uppnåtts med hjälp av ett flexibelt regelverk som inte alls som det svenska snärjer in landets företag i regler som är omöjliga att tillämpa.
Danmark har dessutom under Anders Fogh Rasmusen starkt förstärkt sin position inom Västalliansen. Det som en gång var ett “fotnotsland” (Danmark skrev alltid reservationer i fotnoter till de viktiga NATO-resolutionerna) är idag en betrodd partner inom NATO. Inte minst den danska kontingent som tjänstgjort i Irak har bidragit till att stärka Danmarks ställning.
Målmedvetenheten i den förda politiken borde vara ett föredöme för den svenska regeringen. Som dock dessvärre – i motsats till den danska – inte alls tycks vara medveten om vad väljarna kräver av den.