Fängelser är en alldeles för viktig angelägenhet för att skötas av statliga institutioner. De rymningar som inträffat den senaste tiden visar på uppenbara svagheter när det gäller effektivitet och ansvarsmedvetande inom fångvården. Det är dags att släppa in modernt entreprenörskap och modernt incitamentstänkande för att fängelserna ska bli fungerande redskap i vårt samhälles hantering av kriminaliteten.

Fängelserna behöver privatiseras. För medborgarnas, skattebetalarnas, fångarnas och de anställdas bästa!
Fängelsestraffet är – och ska förbli – en statlig åtgärd. Det är statliga domstolar som ska fastställa strafftiderna. Men när domen väl är fastslagen finns det mycket som talar för att verkställigheten ska ske inom en privat institutions ram.
Det finns privata fängelser runt om i världen. I USA finns det till och med börsnoterade fängelseföretag. Och ett svenskt börsföretag – Skanska – är genom sitt dotterbolag i Storbritannien involverat både i byggande och drift av fängelser. Det franska moderbolaget till ett av Sveriges största tjänsteföretag – Sodexho – driver fångvård i sju länder. Det finns alltså mycken erfarenhet att luta sig mot när man ger sig ikast med nytänkande inom fångvården.

De nu aktuella rymningarna har med största sannolikhet skett genom medverkan av anställda på fängelserna. Anställda har tidigare dömts till straff för bland annat narkotikasmuggling vid både Hall och Norrtälje. Misstankar har funnits mot fler, men bevisen har inte varit tillräckliga. Den anställd som någon gång hjälpt en fånge på ett otillåtet sätt är hjälplöst förlorad som offer för utpressning av dem som kan berätta mer – dvs fångarna.
Våra fängelser sköts i huvudsak av lågutbildade och lågavlönade människor. Det är inte ovanligt att familjeförsörjare ska klara sig på löner i storleksordningen 15.000-17.000 kronor per månad. De ska hålla kontroll över fångar som – när de är på fri fot – kan göra av med lika mycket pengar på ett krogbesök som fångvaktaren tjänar på en månad. Fångar kan ha miljoner undanstoppade på hemliga gömställen och med hjälp av en mobiltelefon kan de tjäna betydligt mer på sin kriminella verksamhet under en vecka än vad fångvaktarna gör under en månad. Frestelserna är stora för fångvaktarna och möjligheterna att göra en extra hacka för en person med svag ekonomi utgör alltid en frestelse.

Kraven på fångvaktarna är minimala. Kraven på vikarier är mindre än minimala. Ingen har väl någonsin hört att fängelser drar till sig kvalificerad personal, karriärsugna ungdomar eller innovatörer. Det är istället de som inte hittar något annat som drar sig fram med en anställning på fängelset, tills de hittar något bättre.

Fängelser i statlig regi är alltså ett säkert sätt att skapa ineffektiva institutioner som öppnar för oegentligheter. Det är ett sätt att skapa genuint undermåliga institutioner.

Släpp in entreprenörer som får betalt efter prestation, så skapas helt nya möjligheter att attrahera kvalificerad personal. Och möjligheter att utveckla nya intressanta lösningar på vård och kontroll. Företag som driver fängelser på entreprenad skulle mycket väl kunna få betalt efter prestation. Hur stor andel av de frisläppta har återfallit i brottslighet efter x år? Ju lägre andel, desto bättre betalt! Tillverkningen på fängelserna (traditionellt var det att sy postsäckar och liknande, idag är det betydligt bredare verksamhet) går normalt med förlust. Med rätt incitamentsstruktur skulle privata entreprenörer naturligtvis kunna minska de förlusterna!

Möjligheterna är obegränsade att reformera det ruttna svenska fängelseväsendet. Och för att den reformeringen ska fungera är det nästan en nödvändighet att staten lägger ut verksamheten på entreprenad.

Den som vill läsa mer om privata fängelser kan kolla in på Contras frågor och svar

Ett amerikanskt börsnoterat fängelseföretag med över 60 000 fångar (15 gångar det svenska fängelseväsendet) är Corrections Corporation of America

Det franska företaget Sodexho (som har 8.500 anställda i Sverige, främst inom området personalmatsalar) bedriver fångvård i 95 anstalter i sju länder, med en egen hemsida för fångvårdsverksamheten på franska eller engelska