Finansminister Anders Borg brukar tycka att skatterna är på en lagom nivå. Det ena skattesänkningsförslaget efter det andra sågas. Visserligen är förmögenhetsskatten på väg att avskaffas, men det handlar om 5 miljarder kronor. Ungefär en tredjedels procent av de totala skatteintäkterna. Även fastighetsskatten är på väg att ersättas av en fastighetsavgift. En viss sänkning av det totala skatteuttaget lär det bli där. Kanske 1-2 procent av skatteintäkterna eller 0,5-1 procent av skatteuttaget i förhållande till BNP. Sverige kommer fortfarande att vara världens mest skattetyngda land.

Några radikala grepp tas inte. Den så kallade värnskatten finns kvar. Och Sverige står fortfarande i en klass för sig när det gäller det totala skatteuttaget. Trots att förutsättningarna att göra något aldrig varit så goda som nu. Statens budgetöverskott växer explosionsartat. Det sker när hundratusentals människor får jobb och börjar betala skatt istället för att leva på bidrag. Och när företagen gör större vinster än någonsin. Tidigare har goda år för företagen trollats bort i skatteintäkterna av avdrag för de stora förluster som gjordes i början av 1990-talet. Nu finns inga sådana förluster kvar och skatteintäkterna från företagen mångdubblas. Skatter på företagsvinster som för några år sedan var 30 miljarder beräknas nu bli 100 miljarder per år.
Ekonomistyrningsverket ger kontinuerligt ut rapporter om statens affärer. Den senaste rapporten prognosticerar överskottet i statens finanser för 2007 till 89 miljarder kronor. Och då är inte försäljning av statliga företag medräknad. Under de kommande tre åren är överskottet som det ser ut 200 miljarder kronor.

Det är rimligt att ytterligare minska statsskulden. Det är rimligt att statens budget går med överskott i en högkonjunktur. Men nuvarande läge på statsbudgeten innebär att dagens skattebetalare tvingas betala alldeles för mycket. Staten plundrar skattebetalarna utan att ge något tillbaka. Det är dags för rejäla skattesänkningar. Framförallt på de stora avgörande skatteposterna, inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. De uppgår till cirka 500 miljarder kronor var per år.