I förra veckans utgåva av Veckans Contra talade vi om grundlagens åtskillnad mellan den verkställande och dömande makten. Det är inte bara Läkarförbundets ordförande som är okunnig om vårt statsskicks grunder. Det gäller även finansminister Anders Borg.

I förra veckan avkunnade Regeringsrätten en dom som innebar att svenska koncerner kan kvitta förluster i utländska dotterbolag som lagts ned mot vinster i Sverige. Gör dotterbolaget vinst beskattas vinsten i Sverige. Gör ett svenskt dotterbolag förlust och läggs ner är förlusten avdragsgill. Men enligt skattemyndigheterna skulle det inte vara avdragsgillt om det var ett utländskt dotterbolag som gjorde förlust och lades ned. Regeringsrätten meddelade i sin dom att en sådan behandling av utländska dotterbolag (åtminstone bolag verksamma inom EU och EES) enligt EU-rätten måste vara avdragsgilla på samma sätt som för svenska dotterbolag.

Domen handlade om dotterbolag till katalogföretaget Eniro, medicinteknikbolaget Gambro och försäkringsbolaget Anticimex. Nu handlade det om några hundra miljoner, men om domen tillämpas konsekvent för andra företag blir resultatet flera miljarder i minskade skatteintäkter. Och de som nekats avdrag kan begära ändring många år tillbaka.

Finansministern kommenterade domen på följande sätt i Ekot: “Det är inte någon idé att man ute på revisionsbyråer och skatterådgivare börjar hitta på en massa trixiga upplägg, för vi kommer att titta igenom dem och vi kommer att se till att regelverket är sådant att vi kan säkra våra skatteintäkter”. Ett häpnadsväckande frontalangrepp på landets grundlag. Vore inte partiväsendet så förstenat skulle det vara ett solklart fall för fällning i Konstitutionsutskottet och snabbt avsked ur regeringen.