Håkan Juholt, som kom från kärnkraftsstaden Oskarshamn, är en varm anhängare av kärnkraften. Men han vågade under sin korta och stormiga period som partiledare aldrig ge sig på att driva sin egen linje. Det finns nämligen ett kongressbeslut på att Socialdemokraterna är för en avveckling av kärnkraften utan skapande av ersättningskraft (bortsett från sådant som vi vet inte kommer att räcka, som vindkraft och liknande). Stefan Löfven är också som gammal metallarbetare och fackföreningsman från industrin anhängare av mer svensk kärnkraft. Också han hämmas av kongressbeslutet, men han skulle mycket väl kunna driva igenom en ändring av partilinjen. Han har på nolltid skaffat sig en stark ställning inom partiet, det är inte troligt att de tongivande skulle sätta sig emot om han verkligen drev på för en ändring av partiets politik. Häromveckan öppnade han för det genom att föreslå att socialdemokraterna och regeringen skulle föra förutsättningslösa diskussioner om den framtida energiförsörjningen i landet. Energi och pensioner är så långsiktiga och så grundläggande politiska frågor att det finns all anledning att se till att de partier som kan tänkas få huvudansvar i regeringsställning pratar sig samman. Det har man redan institutionaliserat på pensionssidan genom den så kallade pensionsgruppen som består av fem av riksdagspartierna (och ett sjätte, som knackar på dörren för att få komma in i stugvärmen). Energin bör följa efter. Människor bör kunna lita på pensionssystemet. Energiföretag bör kunna lita på energipolitiken.

Visst skulle det vara på sin plats att långsiktigt komma överens om energin. Det tar tio-femton år att planera och bygga ett kärnkraftverk – och vem vill satsa pengar på det om man inte vet om man verkligen får använda det när det är färdigt (Barsebäck bär syn för sägen).

Stefan Löfven kom med förslaget om samtal. Ett utmärkt förslag. Anna-Karin Hatt, it- och energiminister, förklarade att det inte var aktuellt att föra några samtal eftersom Socialdemokraterna inte anslutit sig till regeringens linje att de existerande kärnkraftverken ska kunna ersättas när det är dags för nedläggning. En urbota korkad invändning. Ska man få fram en gångbar överenskommelse kan man ju inte utgå från att den ena sidan till 100 procent ska ansluta sig till den andra sidans linje innan diskussionen ens börjat. En långsiktig överenskommelse om energin är ett vitalt nationellt intresse, Sossarna har låtit förstå att de är beredda att diskutera ett långsiktigt ansvarstagande från deras sida, borta är obstruktionspolitiken under Mona Sahlin och Håkan Juholt.

Ta deras utsträckta hand. Diskutera utan förutfattade meningar. För Sveriges skull.

Och Fredrik Reinfeldt, även om det var Maud Olofsson som nominerade Anna-Karin Hatt, så är det ju Du som formellt utser och entledigar statsråd. Ett allvarligt samtal med Annie Lööf och Anna-Karin Hatt skulle vara Din insats för ett tryggare Sverige. Du tycks ju inte ha så mycket annat för Dig på den politiska agendan, så det här angelägna intresset måste Du kunna ta itu med.