Kommentar på valkvällen klockan 23:20

Visst, en tyngdpunktsförskjutning åt höger. Men en försvagad socialdemokrati beroende av ett kraftigt stärkt vänsterparti – OCH ett miljöparti som i allt väsentligt för vänsterpartiets politik. En internationellt svajig konjunktur med osäkerhet på marknaden som kräver nytänkande. Och ett regeringsparti som vill fly bakåt – med hjälp av två extremistpartier. Ett skräckscenario som nu blivit verklighet.

Sommaren 1988 bröt en virusepidemi ut bland sälarna på Västkusten och i Östersjön. Då visste dock ingen vad som förorsakat de många döda sälarna. Media spred snabbt myten att det var miljögifter som skapade säldöden. Miljöpartiet tog plats i Sveriges riksdag, som det första nya partiet på över 60 år.

År 1991 lanserades i nära samarbete med media Ny Demokrati. Två mediala partiledare vände sig till den fjärdedel av svenska folket som tidigare saknat representation i riksdagen. Miljöfrågorna trillade bort, liksom Miljöpartiet. Invandrarfrågan sattes i fokus, vilket ledde till att Ny Demokrati kom in i riksdagen, trots att invandrarfrågan bara var en liten del av partiets program. Under mandatperioden 1991-1994 genomfördes Ny Demokratis program i invandrarfrågan under stor politisk enighet. De få delar som regeringen Bildt inte hann med tog regeringen Persson hand om när den tillträdde 1994. Märkligt nog blev det inte samma kritiska rubriker när Persson gjorde det som Wachtmeister föreslagit. Invandrarfrågan var en icke-fråga 1994 och Ny Demokrati försvann följdriktigt ur riksdagen. Istället kom en verkligt viktig fråga i fokus, den statsfinansiella krisen, förorsakad av ekonomiska problem i hela Västvärlden, media kunde inte styra det val som styrdes av marknaden och ränteutvecklingen. Valen 1988 och 1991 var oskyldiga mellanspel när det gällde medias påverkan på valet. 1994 fick media aldrig chansen. Under valet 1998 har media spelat en mer skamlig roll, när man okritiskt lyft fram sin favorit Gudrun Schyman. I journalistkåren är 25 procent anhängare av vänsterpartiet och 18 procent av miljöpartiet, enligt en undersökning som gjorts vid Göteborgs Universitet. Och man kan räkna med att de som har vänsterpartiet som favoritparti har miljöpartiet som alternativ och vice versa. Därför har det varit mycket lätt att sopa dessa partiers bisarra politik under mattan.Schyman har i stort sett oemotsagd kunnat framföra rena idiotierna, som 25 procent kortare arbetstid med oförändrad lön eller kraftigt utökade statsutgifter på område efter område, utan någon som helst finansiering. På samma sätt har miljöpartiet kunnat framföra rena idiotier utan att synas. Det är dags för svenska folket att slita sig loss ur mediaetablissemangets strypgrepp. Nu har det lett till något som blivit till en skam för hela folket.

Hela 600.000 svenskar har röstat för ett parti som genom åren gett sitt stöd för en ideologi som är ansvarig för mer än 100 miljoner människors liv. Det är en skam att detta parti har fått en enda röst i valet. Minst elva av dem som nu väljs in i riksdagen bekänner sig enligt Expressen (heders till en ropande röst i mediaöknen!) den 17 september öppet till den kommunistiska ideologin. Bittra erfarenheter från kommuniststaterna säger dock att bara en mindre del av de kommunistiska bödlarna bekände sig till kommunismen innan maktövertagandet.

Nu ska väl inte media få hela skulden. Göran Persson får ta en hel del av den, och han har ju på sitt sätt vunnit på vad han gjort. Han kan sitta kvar. Även om en sådan vinst kan leda till att man går förlorad, enligt Pyrrhus berömda uttalande. Göran Persson har medvetet låst fast Sverige i en situation där den offentliga sektorn ytterligare kommer att öka sin andel av BNP. Alltfler svenskar kommer att bli “köpta” och kunna köpas genom lämpliga budgetinsatser. Den här gången var det småbarnsfamiljerna som prioriterades – en medveten strategi eftersom de gamla som blivit hårt klämda av svångremspolitiken snart är sistagångsväljare och därför inte intressanta för en långsiktig strategi. Om ingen – på grund av höga skatter – klarar sig utan bidrag kommer den som lovar mer bidrag att enkelt kunna köpa ytterligare röster. Vilket bara kan göras om skatteskruven skruvas åt ytterligare ett varv. Utsikterna för svenska folkets framtid är dystra.