Svensk ekonomi går bra. Lättas skattetrycket som utlovat ska det nog bli fart på sysselsättningen också! Men det finns en hake. Tillgången på energi är inte vad den borde vara. Det driver upp priserna i onödan.

Svensk industri har traditionellt varit stark inom branscher som kräver mycket energi. Metaller, massa och papper är tre sådana branscher. Anledningen till att de tre branscherna är så betydelsefulla i Sverige är våra naturtillgångar. Inklusive våra energitillgångar. Under de senaste tjugo åren har utbyggnaden av energiproduktionen i stort sett stannat upp. Till en del har vi klarat stoppet genom effektivare energiutnyttjande (sparande) till en del genom att bygga ihop vårt energisystem med grannländernas. Vi har därigenom anpassat prisnivån till de höga prisnivåerna i Danmark, Tyskland och Polen – en prisnivå som är väl hög för att behålla basindustrins konkurrensfördelar. Vi har också anpassat Sveriges industriproduktion från ren vattenkraft och kärnkraft till smutsig kolkraft, som produceras i våra grannländer.

I Finland håller man för närvarande på och bygger ett femte kärnkraftverk. Kontraktet gick svensk kärnkraftindustri förbi. Den svenska kärnkraftsindustrin, som var en av världens främsta, har inte haft annat än underhålls- och renoveringsarbete på hemmamarknaden under de senaste tjugo åren och den har därför sålts till utländska konkurrenter, som var snabba på att flytta över det finländska offertgivandet till det amerikanska systerbolaget (som inte heller fick kontraktet, svenska ABB Atom hade bearbetat de finska köparna under decennier och hade dessutom redan levererat två kärnkraftverk till de nöjda finska kunderna, men de blev avkopplade i sista stund och någon svensk offert lämnades aldrig, kontraktet gick till ett franskt bolag som länge bearbetat finnarna, inte till de nytillkomna amerikanerna).

I Sverige har vi två färdiga kärnkraftverk som står nedstängda. Vi har möjlighet att bygga fler. Utanför Skövde finns oerhört rika urantillgångar, som på grund av den låga uranhalten varit olönsamma att bryta. Men sedan uranpriserna under de senaste fem åren tjugodubblats ser bilden helt annorlunda ut. Sverige kan bli en av världens ledande uranproducenter.

Sverige har också mycket outbyggd vattenkraft. Riksdagen har fattat beslut om att spara fyra älvar outbyggda. Det beslutet går naturligtvis att ändra. Allra helst som en av älvarna inte alls är outbyggd. Vindelälven rinner nämligen ut i Umeälven och nedanför sammanflödet ligger ett av Sveriges allra största vattenkraftverk, Stornorrforsen. Det finns i Vindelälven inte någon obruten kedja från fjällen ner till havet, den bröts redan för femtio år sedan när Stornorrforsens kraftverk byggdes. Ytterligare en eller två utbyggda älvar skulle sätta fart på näringslivet i Norrland samtidigt som Sveriges traditionella basindustrier skulle få bättre möjligheter att försvara sin konkurrenskraft.

Den svenska energiförsörjningen omgärdas av politiska restriktioner. Nu är det dags att montera ner de politiska hindren så att Sverige får chans att utveckla sin industriella potential.