Har du köpt ett sex-pack med ägg eller en påse med femton bullar någon gång? Eller kanske köpt 2 grapefrukt för tio kronor?
Det är slut med det enligt en ny EU-reglering om märkning av livsmedel. Framöver är vikt eller volym det enda som tillåts. Även för varor som ägg, äpplen och bullar, som sedan urminnes tider (tusen år allra minst) handlats styckevis.

Redan idag gäller enligt EU att varor i livsmedelsbutikerna bara får säljas per vikt eller volym, men det finns möjlighet för medlemsländerna i EU att göra undantag för varor som särskilt utpekas som lämpliga att sälja styckevis. Nu är nya regleringar av livsmedelshandeln på gång. I Europaparlamentet försökte man rädda kvar undantaget, men i förra veckan röstades förslaget ner. De nya reglerna kommer alltså inte att innehålla möjlighet för medlemsländerna att medge undantag.

Nu ska äggkartongerna vägas och prissättas efter vikt. Vad det ska vara bra för kan ingen förklara. Helt klart blir det svårare för konsumenterna att handla rätt vara till rätt pris.

Anhängarna av regleringen försvarar sig med att det inte alls blir förbjudet att ange antalet som ingår i förpackningen. Det går alltså mycket väl att sälja sex ägg även framöver, säger Renate Sommer, kristdemokrat från Tyskland. Haken är att det blir förbjudet att sälja sex ägg utan att också ange vikten, vilket hon inte säger något om. Nu måste alla äggkartonger vägas. Sedan tidigare har EU för övrigt bestämt att ägg finns i fyra storlekar – över 73g, 63-73g, 53-63g och under 53g.

Reglerna kommer att kosta svenska konsumenter miljontals kronor varje år. De ska troligen införas redan 2011, men småföretag (omsättning på högst 5 miljoner euro) får fem år på sig att anpassa sig.

De gröna (Miljöpartiet och Piratpartiet), Socialdemokraterna och yttersta vänstern (Vänsterpartiet) ville införa ännu mer långtgående och kostsamma regler med detaljerade märkningar och varningstexter där kostnaderna inte hade stannat vid miljoner utan snabbt hamnat på miljarder.