Contra var för George W. Bush i det amerikanska presidentvalet. Detta eftersom vi ansåg han var det bästa av de två alternativen som stod till buds. Det innebär inte att vi kommer att stödja Bush i vått och torrt.

Redan innan George W. Bush tillträtt som president gör han enligt vår mening en grov tabbe när han inte backar upp sin tilltänkta arbetsmarknadsminister Linda Chavez.

Linda Chavez drog tillbaka sin kandidatur sedan hon utsatts för rena hetsjakten i ledande vänstermedia som Washington Post och New York Times. Media ansåg sig ha kommit en illegal utländsk hemhjälp på spåren, något som en gång stoppade Bill Clintons utnämning av den tilltänkte justitieministern Zoe Baird.

Cahvez fick tyvärr ingen ordentlig uppbackning av George W. Bush när det började blåsa och det påstås att Bush-medarbetare under hand låtit förstå att Chavez skulle dra sig tillbaka för att undvika dålig publicitet.

I flera Clinton-utnämningar har det för övrigt framkommit att de tilltänkta kandidaterna haft illegal hemhjälp, men det har inte stoppat utnämningarna annat än när det gällt poster som har direkt koppling till juridik, arbetsmarknad och skatter.

Men Linda Chavez hade ingen illegal hemhjälp. Hon hade av en väninna, Erika DeLeon, uppmärksammats på en guatemaltekisk kvinna, Marta Mercado, som misshandlats av sin före detta pojkvän och hamnat på ett hem för utsatta kvinnor. Hon hade sedan fått bo en vecka hos DeLeon. Chavez tog sig då an Mercado och lät henne bo i sitt hem i över ett år. Hon hjälpte henne att lära sig ordentlig engelska (och betalade bland annat kurslitteraturen i engelska). Ibland hjälpte Mercado till med hushållsarbetet, vilket torde vara det minsta man kan göra om man får bo i någons hem i över ett år. Vid några tillfällen fick Mercado även mindre penninggåvor.

Mercado är nu etablerad i det amerikanska samhället. Hon hade, när hon bodde hos Chavez, inget giltigt uppehållstillstånd, men det har hon idag. Chavez visste inte om att Marcado inte hade uppehållstillstånd när hon 1991 flyttade in hos familjen Chavez, men Chavez har medgivit att hon med tiden anade att så var fallet.

När Chavez framträdde på en presskonferens för att förklara varför hon inte längre kandiderade var hon i sällskap med ytterligare två latinamerikaner och en vietnames som familjen Chavez tagit om hand på liknande sätt som Marta Mercado.

De vänsterorienterade media ville väl i grund och botten att Linda Chavez skulle ha kastat ut Marta Mercado i rännstenen när hon började misstänka att hon saknade uppehållstillstånd. Kanske skulle hon dessutom ha ringt INS (”invandrarverket” som så förtjänstfullt riktade automatvapnen mot sexårige Elian Gonzalez i höstas). Linda Chavez visade med all tydlighet vad ”compassionate conservatism” kan betyda. Tyvärr ville inte George W Bush följa upp sin egen valslogan när det började blåsa.

Linda Chavez hade blivit en utmärkt arbetsmarknadsminister. Hon är nämligen bestämd motståndare till den etniska diskriminering som många på vänsterkanten är förespråkare för när de kräver förmånsbehandling. Hon är också motståndare till den för USAs fattiga så skadliga minimilönelagstiftningen (sådana dumheter finns inte ens i Sverige…) samt ytterst skeptisk till fackföreningarnas politiska aktiviteter. Hon har under de senaste åren drivit ett institut som slår vakt om lika rättigheter för alla amerikaner. Eftersom hon själv är latinamerikan och kvinna har vänsterorienterade politiker och media tyckt särskilt illa om Linda Chavez principfasta uppbackning av lika rättigheter för alla. Enligt Chavez-kritikerna är det staten som ska styra och ställa och dela ut förmåner, inte individerna som ska ordna sin egen situation.