I den politiska debatten diskuteras brottsligheten och vad som kan göras åt den. Särskilt i samband med så kallade utanförskapsområden. Den tillgängliga brottsstastiken är mycket finfördelad och den som vill kan skaffa siffror för att understödja sin argumentation för nästan vilken ståndpunkt som helst. Det är alltid möjligt att välja ut vissa brottskategorier, vissa områden eller vissa årtal och utan att ljuga skapa en ganska missvisande bild av verkligheten.

Den här veckan har vi valt att ta bort skygglapparna och titta på de övergripande siffrorna för att se vad som verkligen händer med brottsligheten. Vi tittar främst på de stora brottskategorierna och ser på saken i ett tjugoårsperspektiv. Grundsiffrorna kommer från Brottsförebyggande Rådets kriminalstatistik och avser anmälda brott. Naturligtvis kan anmälningsbenägenhet påverka statistiken, men i det här fallet bortser vi från det.

Vi avstår också helt från att titta på sexualbrott eftersom definitionerna har ändrats så radikalt under de gångna tjugo åren och det straffbara området har utökats så kraftigt (brottskategorin ingår dock i totalsiffrorna).

Under den gångna tjugoårsperioden har befolkningen ökat med nästan 17 procent, så det är rimligt att ta hänsyn till detta när man granskar brottsstatistiken. Brott mot brottsbalken har ökat med just 17 procent, så där kan man säga att brottsligheten håller jämn takt med befolkningstillväxten. Men ser man även på andra brott än de som är brott mot Brottsbalken är ökningen tretton procent i förhållande till folkmängden. Till andra brott räknas narkotikabrott, trafikbrott, arbetsmiljöbrott och brott mot en rad speciallagar.

Vid en granskning av brotten mot Brottsbalken så finns det en kategori som går kraftigt ner, stöld och särskilt då bilstölder. Stölderna har gått ner med 40 procent, varav bilstölderna med hela 75 procent. Bättre lås i moderna bilar märks tydligt i statistiken. Nedgången är kontinuerlig, allteftersom äldre bilar med dåliga lås skrotas minskar bilstölderna. Men istället ökar antalet bilrån (när en tjuv tvingar till sig bilnycklarna, men det är ett till antalet mycket mindre vanligt brott än gammeldags bilstölder).

En annan delförklaring till att antalet stölder minskar är att det finns mindre kontanter i omlopp. Tjuvarna ägnar sig mer åt bedrägerier än stölder numer. Först försvann bankrånen när bankerna ökade skyddet. Istället rånades värdetransporter. Men även dessa har minskat kraftigt eftersom det i dagens samhälle inte transporteras särskilt mycket sedlar. Skurkarna har anpassat sig genom att istället satsa på bedrägerier. Bedrägerierna har till antalet femdubblats på tjugo år, vilket till antalet är något mindre än de minskade stölderna.

Några brottskategorier:
Försök till mord har ökat med 21 procentenheter mer än befolkningen

Bedrägerier har ökat med 324 procentenheter mer än befolkningen

Misshandel har ökat med 24 procentenheter mer än befolkningen

Skadegörelse har ökat med 64 procentenheter mer än befolkningen

Narkotikabrott har ökat med 92 procentenheter mer än befolkningen

Stöld har minskat med 44 procentenheter i förhållande till befolkningsökningen

 

Bild: Magnus Rönnkvist/Mostphotos