Människan bidrar med 3 procent av koldioxidutsläppen på jorden. Och koldioxid utgör 0,04 procent av luften. Det är inte helt klarlagt om det är koldioxidhalten som påverkar temperaturen eller om det är temperaturen som påverkar koldioxidhalten. Det mesta talar dock för det sistnämnda, när temperaturen ökar (på grund av ändrad solaktivitet och andra utomjordiska faktorer) så ökar koldioxidhalten med ganska rejäl eftersläpning i tiden.

De politiskt korrekta skriker högt om människans negativa klimatpåverkan och kräver gigantiska och kostsamma åtgärder för att manipulera jordens klimat. Den påverkan som med största sannolikhet inte finns ska elimineras.

Allt kostar pengar. Gigantiska pengar. Inte bara i form av stora tekniska projekt utan också genom minskade skördar och sämre livsmedelstillgång (om man skulle lyckas i sina föresatser att sänka temperaturen), dyrare energi osv. I den välbeställda västvärlden kan vi klara saken, vårt välstånd kommer visserligen inte att öka, men vi kommer att klara oss på nuvarande nivå. I de fattiga länderna, och i de många länder som nyligen varit fattiga, men tagit sig ur den värsta fattigdomen, ser det betydligt sämre ut. Ska stora resurser användas till ”klimatåtgärder” (utan nytta) kommer det att medföra en återgång till fattigdom och undernäring.

De politiker som driver en extrem klimatpolitik (i första hand Miljöpartiet, i andra hand Centerpartiet) lyckas dra med sig de i normala fall mer resonabla politikerna på för människan skadliga åtgärder. Det verkar som om många partier är beredda att sälja mänsklighetens välbefinnande för att vinna kortsiktiga politiska fördelar eftersom många inbillar sig att vi har en av människan skapad klimatkris.

När de står med resultatet av sina åtgärder kommer de nuvarande politikerna att vara pensionerade eller avlidna. Men deras efterkommande får lida av konsekvenserna av deras brott mot mänskligheten.

Bild: Jorden den 17 december 1972 från Apollo 17.