Sveriges Television har via Süddeutsche Zeitung skaffat fram sekretessbelagda handlingar som i Sverige skyddas av Rättegångsbalken 8 kap 4 § och som rimligen skyddas av motsvarande regler i de länder där Sveriges Televisions samarbetspartners skaffat fram handlingarna. Det är anmärkningsvärt att en internationellt verksam advokatbyrå som Appleby inte har bättre ordning på sina interna dokument än att de kan hamna i händerna på obehöriga. Inte minst efter vad som tidigare hänt med den panamanska byrån Fonseca. Men Sveriges Television rullar på och tvekar inte ett ögonblick att använda sig av handlingar som ursprungligen uppenbarligen åtkommits genom brottslig verksamhet.

Detta används sedan för att kritisera enskilda medborgare som åtminstone enligt vad som hittills framkommit skött sig som man kan förvänta sig, det vill säga följt gällande lag. Finansminister Magdalena Andersson tycker dock att den som är verksam i Sverige ska betala all skatt här. Det tycker dock inte Sveriges Riksdag som godkänt ett hundratal internationella dubbelbeskattningsavtal, där det avgörs i vilket land en viss typ av inkomster ska skattas. En sådan överenskommelse finns med Tyskland, som beskattat Leif Östling, tidigare VD för Scania, men sedan verksam i Volkswagens företagsledning, med inte mindre än 70 miljoner kronor de senaste åren. Han har dessutom (sedan 2010) betalt 107 miljoner i skatt i Sverige. Svenska Dagbladet kan då lägga på med att han finns med på en lista över de som har störst inkomst i Sverige, men inte på en lista över dem som betalar mest skatt i Sverige. Det säger sig självt att det blir svårt att toppa en lista över skattebetalare i Sverige om man redan betalat 70 miljoner kronor i skatt i Tyskland.

Det är naturligtvis så att Magdalena Andersson gärna ser mer pengar flyta in i statens kassakista. Men hon bör inte i anslutning till enskilda medborgares privata och lagliga affärer kräva att de ska betala mer än vad de är skyldiga till. Vill hon ha en större del av kakan bör hon avhandla det med Tysklands finansminister och sedan övertyga Riksdagen och tyska Förbundsdagen att ändra dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland.

Hennes partikamrat Magot Wallström vet dock hur man gör. Hon fick 23,5 miljoner när hon arbetade åt EU i Bryssel. För dem betalade hon ingen skatt alls i Sverige. Inte heller i Belgien där hon bodde. Wallström betalade dock en avgift motsvarande skatt till EU. Den avgiften brukar ligga på cirka 10 procent av inkomsten. Efter arbetet i EU hade hon ett FN-uppdrag som likaledes är skattefritt i Sverige, trots att just det uppdraget finansierades helt med extra pengar som Sverige betalade till FN. Leif Östling betalade skatt i Tyskland och tidigare i Nederländerna när han var chef för Scania där – Nederländerna är Scanias tredje största verksamhetsland med en stor lastbilsfabrik i Zwolle, Scania har fler anställda bara i Sverige och Brasilien. Nederländerna är dessutom ett av de få länderna i Europa som har en lika hög skattenivå som Sverige.

Utländsk diplomatisk personal betalar ingen skatt i Sverige. De behöver inte ens betala bensin- eller alkoholskatt. Och det finns två internationella organisationer verksamma i Sverige som följer samma regler som de internationella beskickningarna, IDEA och EUs smittskyddsinstitut. Även svensk personal (på tillräckligt hög nivå att märka) som arbetar vid dessa organisationer i Stockholm respektive Solna slipper svensk skatt. Det här är helt lagligt. Skillnaden är att Wallström, diplomaterna och anställda vi de internationella organisationerna inte betalar någon skatt alls. Medan Leif Östling betalat skatt i både Tyskland och Nederländerna.

Bild: Margot Wallström, en som till skillnad från uthängda i Sveriges Television inte betalar någon skatt på utländska inkomster. Foto Johannes Jansson.