Så här års (augusti och september) är det brandsäsong i Brasilien (och Afrika). Dels är det vädret, men också effekterna av svedjebruk. När bönderna eldar för att rensa mark för sin odling händer det ibland att de förlorar kontrollen över svedjebränningen. Det handlar om traditionellt svedjebruk som förekommit i många generationer. Efter några år är det dags att elda igen för att hålla näringskedjan i form.

Om man ser på var bränderna inträffar så finns de flesta i området söder om det centrala Amazonas (det är i centrala Amazonas som vildmarken är den som vi föreställer oss när vi talar om Amazonas). Det är i gränsområdena mot odlingslandskapet i södra Brasilien som elden är vanligast. Och bränderna omfattar inte bara Brasilien utan även grannländerna Bolivia och Paraguay (se kartan). Att skylla utvecklingen på Brasiliens nye president Jair Bolsonaro (som Frankrikes president Emmanuel Macron gjort) verkar mycket långsökt.

Rebecca Weidmo Uvell har påpekat att bränderna var mer omfattande under de tidigare socialistiska presidenterna Luis Inácio Lula da Silva och Dilma Roussef. Påståendena att bränderna i Brasilien är värre i år än tidigare år är falskt. Tvärtom ligger antalet bränder enligt NASA på ungefär samma nivå som under de senaste femton åren. Vilket, det skall understrykas, inte är Jair Bolsonaros förtjänst.

Det bör också noteras att det pågår fler bränder i de afrikanska regnskogarna i Angola och Kongo än i de brasilianska. Detta enligt Bloomberg News, världens mest välrenommerade nyhetsbyrå.

Denna text har inspirerats av Henrik Alexandersson, Rebecca Weidmo Uvell och The New York Times.