I Borås har kulturchefen Ida Burén stoppat en del av en utställning av Sadaf Ahmadi på Borås kulturhus. Konsten behandlade kvinnoförtrycket i Iran, som Ahmadi upplevt personligen. Den ansluter till ettårsdagen av prästregimens och dess moralpolis mord på den 22-åriga Amini, som inte hade tillräckligt täckande klädsel.

Burén hänvisar till säkerhetsläget i Sverige och visar hur de antydda regelförändringarna i ordningslagen skulle kunna missbrukas som ett angrepp på yttrandefriheten.

Det finns alla skäl att visa den muslimska världen att islam är en föraktad religion i Sverige.

Redan 2005 visade en undrsökning som dåvarande Integrationsverket gjorde att Två av tre svenskar anser att värderingar inom islam inte är förenliga med grundläggande värderingar i det svenska samhället.

Enligt SOM-institutets undersökning år 2005 var majoriteten av de tillfrågade svenskarna (53 procent) negativa till islam och 7 procent var positiva, vilket gjorde religionen placerades sist bland de fem världsreligionerna i undersökningen.

I SOM-institutets undersökning från 2015 var 54 procent negativa och 10 procent positiva till islam, som därmed fortfarande var den minst omtyckta religionen. Islam var den trosuppfattning där flest har tagit ställning antingen positivt eller negativt vilket enligt SOM-institutet kan ses som ett tecken på polarisering i opinionen.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har vid flera tillfällen gjort studier av svenskarnas inställning till de stora världsreligionerna. Vid den aenaste mätningen på skalan mellan 0 (mest negativ) och 10 (mest positiv) fick kristendomen 6,1. buddhismen 5,0, hinduismen 4,5, judendomen 4,4 och islam 3,1 poäng (5,0 avsåg varken positiv eller negativ inställning)