En del debattörer har hävdat att bokföringsskandalerna i företag som Enron och Worldcom pekar på en moralisk kris i det kapitalistiska systemet som gör att systemet i sig försvagas. Tilltron till företagen och därmed kapitalismen minskar.

Men med en viss eftertanke kan man dra slutsatsen att det i själva verket är det kapitalistiska systemet som i en krissituation visar sin styrka.

Fifflare, bedragare och skurkar finns i alla system. I de gamla kommuniststaterna blev de största skurkarna generalsekreterare i landets kommunistiska parti och ett antal näst intill lika stora skurkar kontrollerade de stora företagen med hjälp av partiets hemliga polis, korruption och en statskassa där man om man hade tumme med partiledningen (och finansministern) kunde gömma undan vilka dumheter och skumraskaffärer som helst.

Genom det centraliserade systemet och möjligheten att gömma skurkstrecken genom att fylla på kassan med statens hjälp blev aldrig de stora bovarna avslöjade. Hjälp fick man naturligtvis också av att det aldrig skrevs något ofördelaktigt om företagen i pressen.

I det kapitalistiska systemet fungerar det helt annorlunda. Om en skurk lyckas skaffa sig en ledande position i ett stort företag (som han inte äger själv – ett privatägt företag kan ju utan att några aktieägare blir drabbade hanteras oförsiktigt utan att det skadar andra än företagaren själv) kan han/hon visserligen försöka fiffla med bokföringen för att försöka intala allmänheten/aktieägarna att det går bättre än vad det i själva verket gör. På kort sikt kan det ge både högra lön och högre bonus. Och dessutom fina artiklar i affärspressen.

Men i det kapitalistiska systemet blir alla bluffar synade. För utdelningen ska betalas till aktieägarna och för att kunna betala utdelningen måste det finnas pengar. Och om inte de pengarna finns hjälper ingen bokföring i världen till att upprätthålla skenet. Fallet blir hårt och skoningslöst. Kapitalismen visar sin styrka som system när företag som missköts sätts i konkurs. I en planekonomi rekvirerar skurkarna mer pengar från statskassan (och skickar en del av pengarna som rekvireras som mutor till dem som hjälper till att dölja sanningen).

I det kapitalistiska systemet blir det avsked på grått papper. Och om det varit fiffel med dessutom ett kännbart straff.