Ett av de många länder som har köpt Bofors 40 mm luftvärnskanoner är Jugoslavien. Samma pjäs utgör naturligtvis en av hörnpelarna i det svenska luftvärnet. Lite skeptiskt brukar man ibland säga att Sveriges vapenexportregler är sådana att det bara går att exportera till länder som inte har någon användning för vapnen. Nu har uppenbarligen en del vapen gått till ett “behövande” land. Framgångarna för det jugoslaviska luftvärnet måste dock med förlov sagt sägas ha varit begränsade. När detta skrivs har två NATO-plan skjutits ner efter snart 5.000 bombuppdrag. Bofors-kanonerna har i stort sett inte kunnat användas, eftersom NATO-flyget opererar på för hög höjd. Sverige saknar också lämpliga vapen mot den här typen av operationer, även om två miljarder hittills lagts ned på roboten Bamse, vars framtida öde är osäkert av budgetskäl.